Председник - Др Катарина Гашић, научни саветник, моб. 062 880 915, gasickatarina@yahoo.com

Заменик председника - Др Јелена Јовић, научни саветник, моб. 062 880 89 26, jovic_biolab@yahoo.com

Чланови:

 1. Др Татјана Поповић Миловановић, научни саветник
 2. Др Раде Станисављевић, научни саветник
 3. Др Добривој Поштић, научни саветник
 4. Др Иво Тошевски, научни саветник
 5. Др Татјана Цврковић, научни саветник
 6. Др Милана Митровић, научни саветник
 7. Др Жарко Ивановић, научни саветник
 8. Др Ратибор Штрбановић, виши научни сарадник
 9. Др Данијела Ристић, виши научни сарадник
 10. Др Јована Благојевић, научни сарадник
 11. Др Оливер Крстић, виши научни сарадник
 12. Др Данијела Шикуљак, научни саветник
 13. Др Ненад Тркуља, виши научни сарадник

Секретар Научног већа - Јана Адамовић, дипл. правник, моб. 062 880 89 46, pravnik.izbis@gmail.com

Документа Научног већа

  Пословник о раду Научног већа

  Ценовник висине накнаде за спровођење поступка избора у истраживачка и научна звања

  Правилник о спровођењу поступка за стицање научних и истраживачких звања

  Правилник о стицању стручних звања

Обрасци за подношење захтева Научном већу

Записници са седница Научног већа

  Записник са 15. редовне седнице XVI сазива Научног већа 31.10.2023.

  Записник са 14. редовне седнице XVI сазива Научног већа 29.09.2023.

  Записник са 13. редовне седнице XVI сазива Научног већа 06.07.2023.

  Записник са 12. редовне седнице XVI сазива Научног већа 19.05.2023.

  Записник са 11. електронске седнице XVI Научног већа 12.04.2023.

  Записник са 10. редовне седнице XVI Научног већа 15.03.2023.

  Записник са 9. редовне седнице XVI Научног већа 14.02.2023.

  Записник са 8. електронске редовне седнице XVI сазива Научног већа 19.01.2023.

  Записник са 7. редовне седнице XVI сазива Научног већа 22.12.2022.

  Записник са 6. редовне седнице XVI сазива Научног већа 09.11.2022.

  Записник са 5. редовне седнице XVI сазива Научног већа 06.10.2022.

  Записник са 4. редовне седнице XVI сазива Научног већа 09.08.2022.

  Записник са 3. редовне седнице XVI сазива Научног већа 01.07.2022.

  Записник са 2. редовне седнице XVI сазива Научног већа 28.06.2022.

  Записник са 1. конститутивне седнице XVI сазива Научног већа 30.05.2022.

  Записник са 15. редовне седнице XV сазива Научног већа 27.04.2022.

  Записник са 14. редовне седнице XV сазива Научног већа 28.03.2022.

  Записник са 13. редовне седнице XV сазива Научног већа 07.02.2022.

  Записник са 12. електронске седнице XV сазива Научног већа 24.01.2022.

  Записник са 11. редовне седнице XV сазива Научног већа 23.12.2021.

  Записник са 10. редовне седнице XV сазива Научног већа 06.12.2021.

  Записник са 9. редовне седнице XV сазива Научног већа 21.10.2021.

  Записник са 8. редовне седнице XV сазива Научног већа 23.07.2021.

  Записник са 7. редовне седнице XV сазива Научног већа 11.06.2021.

  Записник са 6. редовне седнице XV сазива Научног већа 26.04.2021.

  Записник са 5. редовне седнице XV сазива Научног већа 22.02.2021.

  Записник са 4. електронске седнице XV сазива Научног већа 14.01.2021.

  Записник са 3. редовне седнице XV сазива Научног већа 15.12.2020.

  Записник са 2. редовне седнице XV сазива Научног већа 30.07.2020.

  Записник са 1. конститутивне седнице XV сазива Научног већа 16.06.2020.

  Записник са 21. редовне седнице XIV сазива Научног већа 21.05.2020.

  Записник са 20. редовне седнице XIV сазива Научног већа 05.03.2020.

  Записник са 19. редовне седнице XIV сазива Научног већа 04.02.2020.

  Записник са 18. електронске седнице XIV сазива Научног већа 21.01.2020.

  Записник са 17. редовне седнице XIV сазива Нучног већа 30.12.2019.

  Записник са 16. редовне седнице XIV сазива Научног већа 20.11.2019.

  Записник са 15. редовне седнице XIV сазива Научног већа 09.10.2019.

  Записник са 14. редовне седнице XIV сазива Научног већа 04.10.2019.

  Записник са 13. редовне седнице XIV сазива Научног већа 02.08.2019.

  Записник са 12. редовне седнице XIV сазива Научног већа 04.06.2019.

  Записник са 11. седнице XIV сазива Научног већа 24.04.2019.

  Записник са 10. редовне седнице XIV сазива Нучног већа 28.03.2019.

  Записник са 9. редовне седнице XIV сазива Научног већа 28.02.2019.

  Записник са 8. редовне седнице XIV сазива Научног већа 17.01.2019.

  Записник са 7. редовне седнице XIV сазива Научног већа 06.12.2018.

  Записник са 6. редовне седнице XIV сазива Научног већа 08.11.2018.

  Записник са 5. редовне седнице XIV сазива Научног већа 04.10.2018.

  Записник са 4. ванредне седнице XIV сазива Научног већа 13.08.2018.

  Записник са 3. редовне седнице XIV сазива Научног већа 28.06.2018.

  Записник са 2. редовне седнице XIV сазива Научног већа 28.05.2018.

  Записник са 1. конститутивне седнице XIV сазива Научног већа 07.05.2018.

  Записник са 27. седнице XIII сазива Научног већа 23.03.2018.

  Записник са 26. седнице XIII сазива Научног већа 26.02.2018.

  Записник са 25. седнице XIII сазива Научног већа 30.01.2018.

  Записник са 24. седнице XIII сазива Научног већа 15.01.2018.

  Записник са 23. седнице XIII сазива Научног већа 15.12.2017.

  Записник са 22. седнице XIII сазива Научног већа 13.11.2017.

  Записник са 21. седнице XIII сазива Научног већа 09.10.2017.

  Записник са 20. седнице XIII сазива Научног већа 29.09.2017.

  Записник са 19. седнице XIII сазива Научног већа 04.09.2017.

  Записник са 18. седнице XIII сазива Научног већа 02.06.2017.

  Записник са 17. е-седнице XIII сазива Научног већа 25.04.2017.

  Записник са 16. седнице XIII сазива Научног већа 27.03.2017.

  Записник са 15. седнице XIII сазива Научног већа 09.03.2017.

  Записник са 14. седнице XIII сазива Научног већа 28.02.2017.

  Записник са 13. седнице XIII сазива Научног већа 30.01.2017.

  Записник са 12. е-седнице XIII сазива Научног већа 17.01.2017.

  Записник са 11. седнице XIII сазива Научног већа 26.12.2016.

  Записник са 10. е-седнице XIII сазива Научног већа 21.11.2016.

  Записник са 9. седнице XIII сазива Научног већа 24.10.2016.

  Записник са 8. седнице XIII сазива Научног већа 26.09.2016.

  Записник са 7. е-седнице XIII сазива Научног већа 08.09.2016.

  Записник са 6. седнице XIII сазива Научног већа 29.08.2016.

  Записник са 5. седнице XIII сазива Научног већа 27.06.2016.

  Записник са 4. седнице XIII сазива Научног већа 06.06.2016.

  Записник са 3. седнице XIII сазива Научног већа 30.05.2016.

  Записник са 2. седнице XIII сазива Научног већа 05.05.2016.

  Записник са 1. конститутивне седнице XIII сазива Научног већа 22.04.2016.

 

Материјал на увиду јавности

Архива извештаја за изборе у звања

  Извештај Комисије за избор у звање истраживач сарадник Даница Жежељ

  Извештај Комисије за избор у звање истраживач сарадник Васиљка Карачић

  Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник др Богдан Николић

  Извештај Комисије за избор у звање научни саветник др Жарко Ивановић

  Извештај Комисије за избор у звање научни саветник др Светлана Живковић

  Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник др Борис Писинов

  Извештај Комисије за реизбор у звање научни сарадник др Драгана Марисављевић

  Извештај Комисије за реизбор у звање виши научни сарадник др Светлана Живковић

  Извештај комисије за избор у звање научни сарадник др Милан Шевић

  Извештај Комисије за избор у звање научног сарадника др Александра Савић

  Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник др Јована Благојевић

  Извештај Комисије за избор у звање виши научни сарадник др Ратибор Штрбановић

  Извештај Комисије за реизбор у звање виши научни сарадник др Богдан Николић

  Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник др Славица Маринковић

  Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник др Миљана Јаковљевић

  Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник др Иван Вучуровић

  Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник др Марина Дервишевић

  Извештај Комисије за избор у звање стручни сарадник дипл. инж. Лазар Сивчев

  Извештај Комисије за реизбор у звање стручни-сарадник Стефан Стошић

  Извештај Комисије за избор у звање виши научни сарадник др Добривој Поштић

  Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник др Андреа Косовац

  Извештај Комисије за избор у звање виши стручни сарадник маст. инж. Милош Стевановић

  Извештај комисије за избор у звање виши научни сарадник др Ненад Тркуља

  Извештај комисије за покретање реизбора у звање истразивач-сарадник Иван Вучуровић

  Извештај комисије за избор у звање виши научни сарадник др Данијела Ристић

  Извештај Комисије за реизбор у звање виши научни сарадник др Слободан Кузмановић

  Извештај Комисије за реизбор у звање истраживач-сарадник Ана Анђелковић

  Извештај Комисије за избор у звање виши научни сарадник др Добривој Поштић

  Извештај Извештај Комисије за реизбор у звање истраживач-сарадник Јована Благојевић

  Извештај Комисије за реизбор у звање истраживач-сарадник Миљана Јаковљевић

  Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник др Оливер Крстић

  Извештај Комисије за реизбор у звање виши научни сарадник др Горан Алексић

  Известај за избор у звање виши научни сарадник др Жарко Ивановић

  Извештај за избор у звање стручни сарадник Оливер Крстић

  Извештај Комисије за избор у звање истраживач-приправник Наташа Велијевић

  Извештај за избор у звање стручни саветник Сања Ђуровић

  Извештај за реизбор у звање истраживач-сарадник Андреа Косовац

  Извештај за избор у звање научни сарадник др Ратибор-Стрбановић

  Извештај за реизбор у звање научни сарадник др Драгана Марисављевић

  Извештај за реизбор у звање Ања Милосављевић

  Извештај за избор у звање научни сарадник др Јелена Новаковић

  Извештај за избор у звање научни сарадник др Миљан Васић

  Извештај Комисије за избор у звање истраживач-приправник Васиљка Драгић

  Извештај Комисије за избор у звање виши научни сарадник др Горица Вуковић

  Извештај Комисије за реизбор у звање истраживач-сарадник Александра Савић

  Извештај Комисије за избор у звање виши стручни сарадник маст. инз. Ања Милосављевић

  Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник др Милош Стевановић

  Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник др Ана Анђелковић

  Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник др Сања Ђуровић

Резултати избора Научног већа

Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.