На основу члана 55. став 1. тачка 2. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15) Институт за заштиту биља и животну средину, Београд објављује

Јавне набавке 2020

Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.