Име и презиме Организациона јединица e-mail aдреса телефон
Др Жарко Ивановић Одсек за болести биља zarko.ivanovic@yahoo.com 0628808937
Др Данијела Ристић Одсек за болести биља risticdaca@yahoo.com 0628808918
Др Светлана Живковић Одсек за болести биља zivkovicsvetla@gmail.com 0628808920
Др Мира Старовић Одсек за болести биља miragavranstarovic@gmail.com 0628808945
Др Ненад Тркуља Одсек за болести биља trkulja_nenad@yahoo.com 0628808935
Др Горан Алексић Одсек за болести биља algoran@sezampro.rs 0628808902
Др Kатарина Гашић Одсек за болести биља gasickatarina@yahoo.com 0628808915
Др Татјана Поповић Миловановић Одсек за болести биља tanjaizbis@gmail.com 0628808908
Др Иван Вучуровћ Одсек за болести биља vucurovic.ivan@gmail.com 0628808909
Др Невена Златковић Одсек за болести биља nevena_blagojevic@yahoo.com 0112660079
Др Јована Благојевић Одсек за болести биља kipepeo11@gmail.com 0628808949
Дипл. био Даница Жежељ Одсек за болести биља danicazezelj95@gmail.com 0112660079
Дипл. био Стефан Стошић Одсек за болести биља stefan.stosic@gmail.com 0628808903
Др Раде Станисављевић Одсек за болести биља stanisavljevicrade@gmail.com 0628808917
Др Добривој Поштић Одсек за болести биља pdobrivoj@yahoo.com 0628808921
Др Ратибор Штрбановић Одсек за болести биља ratibor.strbanovic@yahoo.com 0628808929
Др Виолета Оро Одсек за болести биља viooro@yahoo.com 0628808944
Лазар Сивчев Одсек за болести биља lazarsivcev@gmail.com 0628808913
Мастер инж. пољ. Тијана Живковић Одсек за болести биља tz1611996@gmail.com 0112660079
Др Милана Митровић Одсек за штеточине биља milanadesancic@yahoo.co.uk 0628808924
Др Иво Тошевски Одсек за штеточине биља tosevski_ivo@yahoo.com 0628808909
Др Татјана Цврковић Одсек за штеточине биља tanjacvrkovic@yahoo.com 0628808925
Др Јелена Јовић Одсек за штеточине биља jovic_biolab@yahoo.com 0628808926
Др Оливер Kрстић Одсек за штеточине биља oliverk13@yahoo.com 0628808905
Др Миљана Јаковљевић Одсек за штеточине биља miljka06@gmail.com 0628808939
Др Славица Маринковић Одсек за штеточине биља slavicamar@gmail.com 0628808912
Др Данијела Шикуљак Одсек за хербологију danijelapavlovicdk@gmail.com 0628808923
Др Драгана Марисављевић Одсек за хербологију marisavljevicd@yahoo.com 0628808906
Др Ана Анђелковић Одсек за хербологију ana.andjelkovic21@gmail.com 0628808911
Др Александра Савић Одсек за хербологију aleksandra.m.savic@gmail.com 0112660079
Др Сања Ђуровић Одсек за фитофармацију и
заштиту животне средине
stojakovicsm@yahoo.com
fitofarmacija04@yahoo.com
0628808938
Др Богдан Николић Одсек за фитофармацију и
заштиту животне средине
bogdannik@mail2world.com 0628808916
Др Борис Писинов Одсек за фитофармацију и
заштиту животне средине
boriss752002@yahoo.com 0628808901      
Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.