Институт за заштиту биља и животну средину је 2021. године завршио са изградњом и опремањем нове библиотеке, у којој се налази преко 15,000 наслова на српском, енглеском, немачком, руском, француском, чехословачком и др. језицима. У питању су разне монографије, књиге, међународни и домаћи часописи од прве половне 20. века до савремених издања из области фитопатологије, ентомологије, хербологије, фитофармације и заштите биља. Библиотека је погодна за едукативне активности као што је одржавање радионица, семинара, одбране дипломских и мастер радова и докторских дисертација и др.

 

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06

 

Обавља административне, правне, рачуноводствене и библиотекарске послове.

Адреса: Теодора Драјзера 9, Београд
Телефон: 011/2660 049, 2660 079, 2663 672
Факс: 011/2669 860

Запослени:

Самостални правни сарадник
дипл. правник Јана Адамовић
тел. 062 880 89 46
pravnik.izbis@gmail.com

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова
дипл. економиста Милица Дурутовић
тел. 062 880 89 31
milicaizbis@gmail.com

Благајница
Весна Милојевић
тел. 062 880 89 33
vesnaizbis@gmail.com

Технички секретар
Јелена Милановић
тел. 062 880 89 43
jelenaizbis@gmail.com

Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.