Обавља административне, правне, рачуноводствене и библиотекарске послове.

Адреса: Теодора Драјзера 9, Београд
Телефон: 011/2660 049, 2660 079, 2663 672
Факс: 011/2669 860

Запослени:

Самостални правни сарадник
дипл. правник Јелена Јеремић
тел. 062 880 89 46
pravnik.izbis@gmail.com

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова
Милица Дурутовић
тел. 062 880 89 31
milicaizbis@gmail.com

Благајница
Весна Милојевић
тел. 062 880 89 33
vesnaizbis@gmail.com

Технички секретар
Јелена Милановић
тел. 062 880 89 43
jelenaizbis@gmail.com

Технички секретар
Гордана Бараћ
тел. 062 880 89 34

Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.