Пројекти Фонда за науку
 

 • A toolkit for risk assessment integration in modeling a management strategy for stolbur phytoplasma associated diseases in sustainable agriculture. STOLKit- 6060914, Програм за изврсне пројекте младих истраживача Репблике Србије;
 • Insights into the microbiome of crown gall tumors on different plants in Serbia, MICROS – 6431425, Пројекат сарадње српске науке с дијаспором.


Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја
 

 • TR31018: Разрада интегрисаног управљања и примене савремених принципа сузбијања штетних организама у заштити биља;
 • TR31037: Интегрални системи гајења ратарских усева: очување биодиверзитета и плодности земљишта;
 • TR31063: Примена нових генотипова и технолошких иновација у циљу унапређења воћарске и виноградарске производње;
 • TR31057: Испитивања утицаја минералне исхране на раст, развој и принос семена крмних врста, утицај преџетвених и постжетвених третмана и регулатора раста на показатеље квалитета семена, процес дозревања и старења семена;
 • TR31043: Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране;
 • III46007: Нови аутохтони изолати бактерија Лyсобацтер и Псеудомонас као важан избор метаболита корисних за биотехнологију, стимулацију раста биљака и контролу болести биља: од изолата до препарата;
 • III43001: Агробиодиверзитет и коришћење земљишта у Србији: интегрисана процена биодиверзитета кључних група артропода и биљних патогена;
 • III46008: Развој интегрисаних система управљања штетним организмима у биљној производњи са циљем превазилажења резистентности и унапређења квалитета и безбедности хране;
 • III43010: Модификације антиоксидативног метаболизма биљака са циљем повећања толеранције на абиотски стрес и идентификација нових биомаркера са променом у ремедијацији и мониторингу деградираних станишта;
 • OI173026: Молекуларна карактеризација бактерија из родова Bacillus и Pseudomonas као потенцијалних агенаса за биолошку контролу;


Пројекти Фонда за иновациону делатност
 

Програм сарадње науке и привреде

 • Bacteriocin based product against Erwinia amylovora, the Fire Blight Pathogen.

Програм иновационих ваучера

 • Побољшање квалитета семена и пораста клијанаца за органску и конвенционалну производњу поврћа;
 • Развој биопестицида на бази Bacillus spp. за сузбијање инвазивних нематода у биљној производњи;
 • Развој препарата за сузбијање фитопатогених гљива воћа и винове лозе;
 • Одређивање биоефикасности изолованог соја Trichoderma spp. у циљу регистрације новог биопестицида;
 • Развој препарата за сузбијање складишних инсеката применом биоинсектицида на бази Bacillus spp.


Међународни пројекти
 

 • Epidemiology, genetic peculiarities and insect vectors of phytoplasma Flavescence doree in vineyards of Croatia and Serbia; Билатерални пројекат научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Хрватске;
 • Distribution, host plants and genetic characteristics of Drosophila suzukii Matsumura – a new invasive pest in fruit orchards of Montenegro and Serbia; Билатерални пројекат научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Црне Горе;
 • Epidemiology and management strategy of stolbur phytoplasma in agroecosystems; SCOPES Joint research project, Swiss National Science Foundation;
 • Epidemiology of Flavescence dorée, an European quarantine grapevine disease: the role of wild reservoir plants and potential insect vectors; Билатерални пројекат научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Италије;
 • Morphology, population genetics and acoustic communication signals in taxonomy of Hyalesthes obsoletus species group – vectors of stolbur phytoplasma; Билатерални пројекат за размену учесника на пројектима између Републике Србије и Савезне Републике Немачке;
 • Host specialization of aphid parasitoids; SCOPES Joint research project, Swiss National Science Foundation;
 • Study of potential vectors of Stolbur phytoplasma in potato and corn; Билатерални пројекат научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Мађарске;
 • Impact of oilseed rape (OSR) production on functional biodiversity of predators and decomposers - development of management strategies for conservation and improvement in Croatia, Germany and Serbia; SEE-ERA.NET PLUS пројекат финансиран у оквиру FP7 програма Европске Уније, број ERA 51, GERCROSER-OSR-BIODIV;
 • Grapevine phytoplasma diseases. Evaluation of the risk of the wild reservoir and study of the co-adaptation phytoplasma/insect vector; Међувладин програм билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Француске "Павле Савић";
 • Grapevine phytoplasma diseases. Evaluation of the risk of the wild reservoir and study of the co-adaptation phytoplasma/insect vector; Програм билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Француске;
 • Global epidemiology of phytoplasma diseases of economic importance in Southeast Europe; SEE-ERA.NET Pilot Joint Call No. 10724;
 • Landscape and regional context of insect agrobiodiversity in Southeastern Europe: a pilot survey of selected hemipteran pests, their parasitoids and predators, and bee pollinator diversity; SEE-ERA.NET Pilot Joint Call No. 9608;
 • Investigations on potential biological control agents of Dalmatian and Yellow toadflaxes, Linaria dalmatica and L. vulgaris; Wyoming Weed and Pest Council Biological Control Steering Committee, USDA-APHIS National Biological Control Institute, Agriculture and AgriFood Canada;
 • EuroXanth: Integrating science on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in Europe; COST Action CA16107;
 • Knowledge Conversion for Enhancing Management of European Riparian Ecosystems and Services; COST Action CA16208;
 • Increasing understanding of alien species through citizen science; COST Action CA17122
 • Integrated Management of Phytoplasma Epidemics in Different Crop Systems. COST Action FA0807.


Пројекти Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 

 • Златасто жутило винове лозе – епидемиологија, дистрибуција и програм мера заштите; бр. 401-001973/2010-03;
 • Проучавање и сузбијање Scaphoideus titanus вектора фитоплазме винове лозе Flavescence dorée; бр. 321-01-750/2004-11;
 • Фауна Auchenorrhyncha (Hemiptera) и њихова улога у епидемиологији ширења фитоплазми у виноградима у Србији; бр. 401-00-4148/05-11;
 • Посебан надзор епидемије златастог жутила винове лозе Flavescence dorée у виноградима у Србији; бр. 401-00-7839/2006-11/9;
 • Истраживања етиологије, епидемиологије и мера сузбијања црвенила кукуруза–нове болести на кукурузу у Србији; бр. 401-00-16422/2007-11/36-4;
 • Резистентност корова на хербициде; бр. 321-01-00881/2018-11.
Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.