Институт за заштиту биља и животну средину је у периоду од 1950. до 2015. године, издавао часопис “Заштита биља”. У часопису су објављивани оригинални научни и прегледни радови из области заштите биља (фитопатологија, ентомологија, акарологија, нематологија, хербологија, фитофармација), као и прикази књига, извештаји са научних скупова, итд.

Контакт особа за информације о издањима:

Милица Ћоровић, технички сарадник за библиотекарске послове
тел. 062 880 89 11
biblioteka.izbis@gmail.com

 

Часописи 2008

Часописи 2007

Часописи 2006

Часописи 2005

Часописи 2004

Часописи 2003

Часописи 2000

Часописи 1997

Часописи 1986

Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.