Позив и пријаве могу преузети са сајта Министаства

Позив и пријаве могу преузети са сајта Министаства


Часопис Заштита биља

Институт за заштиту биља и животну средину је у периоду од 1950. до 2015. године, издавао часопис “Заштита биља”. У часопису су објављивани оригинални научни и прегледни радови из области заштите биља (фитопатологија, ентомологија, акарологија, нематологија, хербологија, фитофармација), као и прикази књига, извештаји са научних скупова, итд.


Дигитални репозиторијум

PlantaRum is a digital repository of the Institute for Plant Protection and Environment. PlantaRum provides open access to the publications, as well as to other outputs of the research projects.


Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.