Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) је научно-истраживачка организација, акредитована као истраживачко-развојни институт са 75 година дугом традицијом истраживања у области заштите биља. Основна делатност Института је научноистраживачки рад из области биотехничких и природно-математичких наука које обједињују истраживања из фитопатологије, хербологије, хемије, ентомологије, нематологије, екологије и заштите животне средине.

Научноистраживачка делатност Института је хетерогена и обухвата разноврсне теме као што су:

 • проучавање биологије, екологије, популационе генетике и филогеније карантинских, економски значајних и инвазивних врста инсеката;
 • молекуларна детекција фитоплазми, проучавање етиологије и епидемиологије болести које проузрокују фитоплазме у пољопривреди; истраживање векторске улоге инсеката у преношењу фитоплазми;
 • идентификација карантинских и економски значајних фитопатогених бактерија, гљива, вируса и вирусима сличних организама у пољопривредној производњи применом конвенционалних, серолошких и молекуларних метода;
 • проучавање биологије, екологије, генетике и диверзитета бактериофага и могућности њихове примене као биолошких агенаса у контроли економски значајних бактериоза биља;
 • биотички стрес код биљака изазван фитопатогенима и идентификација толерантности/резистентности;
 • проучавање биолошких и еколошких карактеристика корова, њихове распрострањености и појаве резистентности на хербициде;
 • проучавање утицаја хербицида на биљке и животну средину;
 • проучавање присуства, путева продора, коридора ширења и динамике популација страних инвазивних биљних врста;
 • прогноза и мониторинг карантинских, економски значајних и инвазивних штетних организама у пољопривреди и развијање стратегије интегралне заштите гајених биљака;
 • испитивање примене биолошких агенаса у контроли фитопатогених микроорганизама, корова и штеточина;
 • контрола и побољшање квалитета семена ратарских и повртарских култура, цвећа, шумског и украсног биља;
 • проучавање биодиверзитета биљних и земљишних нематода, интеракције са другим организмима и биолошка контрола фитопаразитних нематода;
 • проучавање физичких и хемијских својстава пестицида и ђубрива;
 • испитивања биолошке хранљиве вредности ђубрива и др.

Теодора Драјзера 9, 11000 Београд

Банатска 33, 11080 Земун

Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.