Одсек за болести биља

Теодора Драјзера 9, Београд

Тел: 011/2660 079; 2660 049; 2663 672

 

Руководилац

др Данијела Ристић, виши научни сарадник

моб. 062 880 89 18

risticdaca@yahoo.com

 

Одсек за болести биља своју делатност реализује у три лабораторије:

 

odsek za bolesti bilja 01
odsek za bolesti bilja 01
odsek za bolesti bilja 02
odsek za bolesti bilja 02
odsek za bolesti bilja 03
odsek za bolesti bilja 03
odsek za bolesti bilja 04
odsek za bolesti bilja 04
odsek za bolesti bilja 05
odsek za bolesti bilja 05
odsek za bolesti bilja 06
odsek za bolesti bilja 06
odsek za bolesti bilja 07
odsek za bolesti bilja 07
odsek za bolesti bilja 08
odsek za bolesti bilja 08
odsek za bolesti bilja 09
odsek za bolesti bilja 09
odsek za bolesti bilja 10
odsek za bolesti bilja 10
odsek za bolesti bilja 11
odsek za bolesti bilja 11
odsek za bolesti bilja 12
odsek za bolesti bilja 12
odsek za bolesti bilja 13
odsek za bolesti bilja 13
odsek za bolesti bilja 14
odsek za bolesti bilja 14
odsek za bolesti bilja 15
odsek za bolesti bilja 15
odsek za bolesti bilja 16
odsek za bolesti bilja 16
odsek za bolesti bilja 17
odsek za bolesti bilja 17
odsek za bolesti bilja 18
odsek za bolesti bilja 18
odsek za bolesti bilja 19
odsek za bolesti bilja 19
odsek za bolesti bilja 20
odsek za bolesti bilja 20
Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.