Руководилац

Др Ратибор Штрбановић, виши научни сарадник

моб. 062 880 89 29

ratibor.strbanovic@yahoo.com

 

Истраживачи

Др Раде Станисављевић

научни саветник

моб. 062 880 89 17

stanisavljevicrade@gmail.com

Др Добривој Поштић

виши научни сарадник

моб. 062 880 89 21

pdobrivoj@yahoo.com

 

Основна научноистраживачка делатност обухвата:

✔️ испитивања квалитета семена и садног материјала гајених биљака;

✔️ унапређење метода за контролу квалитета семена;

✔️ побољшање квалитета семена ратарских и повртарских врста и почетног пораста клијанаца применом биолошких и хемијских третмана и развој биопрепарата за третирање семена;

✔️ истраживање могућности унапређења приноса и квалитета плодова у конвенционалној и органској биљној производњи избором оптималне технологије гајења.

 

Лабораторија за испитивање квалитета семена и садног материјала је акредитована у складу са захтевима стандарда SRPS ISО/IEC 17025:2017.

 

Врсте анализа Лабораторије за испитивање квалитета семена и садног материјала и ценовник могу се наћи на страници Услуге.

Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.