Одсек за зооциде и биоциде

Теодора Драјзера 9, Београд
Тел: 011/2660 079; 2660 049; 2663 672  

Руководилац

Др Петар Кљајић, научни саветник
Моб. 0628808904  
petarkljajic62@gmail.com

Истраживачи

Др Маријана Пражић Голић, виши научни сарадник
Моб. 0628808922
marijanaprazicgolic@gmail.com


Др Горан Андрић, виши научни сарадник
Моб. 0628808930
goran.g.andric@gmail.com 


Научноистраживачки рад

Лабораторија за зооциде у заштити биља и ускладиштених производа

 • Проучавање биологије и екологије штетних артропода и глодара значајних у пољопривреди и заштити биља у пољу и током складиштења биљних производа
 • Проучавање ефеката зооцида на штетне артроподе и глодаре у пољу и у складишним екосистемима
 • Мониторинг осетљивости/резистентности штетних артропода на зооциде
 • Проучавање интеракције ефеката абиотичких и биотичких фактора, и зооцида на штеточине
 • Проучавање деловања супстанци и материјала природног порекла на штетне артроподе и глодаре у пољу и складишту
 • Развој оптимизованих и нових програма управљања штетним артроподама и глодарима у заштити биља гајених на конвенционалан и органски начин

Лабораторија за биоциде

 • Проучавање биологије и екологије артропода (комараца, бубашваба, мува, мрава) и глодара значајних за јавно здравље у урбаним и субурбаним срединама
 • Проучавање ефеката биоцида (хемијског и природног порекла) на артроподе и глодаре значајне за јавно здравље
 • Проучавање интеракције ефеката различитих фактора средине и биоцида
 • Унапређење постојећих и развој нових програма управљања артроподама и глодарима у функцији безбедне примене биоцида и смањења негативног утицаја на животну средину

Стручна активност у складу са овлашћењима

 • Посебан надзор над штетним инсектом Trogoderma granarium у складиштима

 • Испитивање биолошке ефикасности средстава за заштиту биља, зооцида: инсектицида, акарицида, родентицида, нематоцида, молускоцида, авицида, репелената, активних супстанци и основних супстанци у поступку регистрације, проширења или обнове дозволе – овлашћена лица др Петар Кљајић и др Маријана Пражић Голић

 • Процена ефикасности зооцида, активних супстанци и основних супстанци у поступку регистрације средстава за заштиту биља – овлашћено лице др Горан Андрић

 • Испитивање ефикасности биоцида за комарце, бубашвабе, муве, мраве и глодаре у складу са Законом о биоцидним производима и пратећим правилницима ради уписа у привремену Листу биоцидних производа – одговорна лица др Петар Кљајић, др Горан Андрић и др Маријана Пражић Голић

   

 

 
 
Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.