Одсек за фитофармацију и заштиту животне средине

Теодора Драјзера 9, Београд

Тел: 011/2660 049; 2660 079; 2663 672

Факс: 011/2669 860

 

Руководилац Одсека

Др Сања Ђуровић, научни сарадник

моб. 062 880 89 38

fitofarmacija04@yahoo.com

stojakovicsm@yahoo.com

 

Запослени у Одсеку

Др Богдан Николић, научни сарадник

моб. 062 880 89 16

bogdannik@mail2world.com

Др Борис Писинов, научни сарадник

Марија Томић, технички сарадник

Ненад Пајовић, технички сарадник

 

Основна делатност Одсека за фитофармацију и заштиту животне средине:

✔️ испитивања физичких и хемијских својстава пестицида;

✔️ испитивања физичких и хемијских својстава ђубрива;

✔️ испитивање и давање мишљења о биолошкој хранљивој вредности ђубрива.

 

Програм научноистраживачког рада Одсека усмерен је на:

✔️ проучавања физиологије биљака, посебно физиологије стреса биљака и минералне исхране биљака;

✔️ разраду савремених метода екстракције биолошки активних једињења из биљног материјала;

✔️ проучавање антиоксидативног потенцијала биљака;

✔️ разраду и унапређење метода за детекцију тешких метала у земљишту и биљном материјалу;

✔️ разраду савремених, поузданих, брзих и осетљивих техника за карактеризацију физичких и хемијских особина пестицида и ђубрива.

 

Лабораторија за испитивање пестицида и вештачких ђубрива

У оквиру Одсека за фитофармацију и заштиту животне средине формирана је Лабораторија за испитивање пестицида и вештачких ђубрива која је акредитована у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017.

 

Овлашћење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за испитивање пестицида и ђубрива

 

Лабораторија за испитивање пестицида и вештачких ђубрива је овлашћена од стране Управе за заштиту биља, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за послове испитивања:

✔️ средстава за исхрану биља;

✔️ средстава за заштиту биља;

✔️ активних супстанци и основних супстанци у поступку регистрације;

✔️ хемијских и физичких особина узорака средстава за исхрану биља и средстава за заштиту биља узетих у поступку инспекцијске контроле.

 

Овлашћена лица су др Сања Ђуровић и др Богдан Николић.

 

Врсте анализа и ценовник могу се наћи на страници Услуге.

odsek za fitofarmaciju 01
odsek za fitofarmaciju 01
odsek za fitofarmaciju 02
odsek za fitofarmaciju 02
odsek za fitofarmaciju 03
odsek za fitofarmaciju 03
odsek za fitofarmaciju 04
odsek za fitofarmaciju 04
odsek za fitofarmaciju 05
odsek za fitofarmaciju 05
odsek za fitofarmaciju 06
odsek za fitofarmaciju 06
Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.