Здравствени преглед* биљног материјала и земљишта

(по овлашћењу Управе за заштиту биља, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде)

 

Идентификација присуства:

 • бактерија
 • гљива
 • вируса
 • нематода
 • фитоплазми
 • инсеката

 

*Институт обавља здравствени преглед биљака који обухвата велики број врста, сојева, изолата; контактирати руководиоце лабораторија за упит:

 • бактерије, гљиве, вируси – др Жарко Ивановић, 0628808937, zarko.ivanovic @yahoo.com или др Данијела Ристић, 0628808918, risticdaca@yahoo.com;
 • нематоде – др Виолета Оро, 062 880 89 44, viooro@yahoo.com;
 • фитоплазме и инсекти – др Оливер Крстић, 062 880 89 05; oliverk13@yahoo.com

 

Специфична лабораторијска тестирања

(по овлашћењу Управе за заштиту биља, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде)

 

Патогени

 • Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
 • Ralstonia solanacearum
 • Erwinia chrysanthemi (Dickeya spp.)
 • Synchytrium endobioticum
 • Acidovorax citrulli
 • Erwinia amylovora
 • Phytophthora fragariae var. rubi
 • Agrobacterium spp.

 

Нематоде

 • Bursaphelenchus xylophilus
 • Ditylenchus dipsaci
 • D. destructor
 • Globodera pallida
 • G. rostochiensis
 • Meloidogyne chitwoodi
 • M. fallax
 • Xiphinema americanum
 • X. californicum
 • X. Rivesi

 

Фитоплазме

 • Flavescence dorée
 • Stolbur phytoplasma
 • Apple proliferation phytoplasma
 • Pear decline phytoplasma
 • European stone fruit yellows

 

Инсекти

 • Scaphoideus titanus
 • Ceratitis capitatа
 • Frankliniella occidentalis
 • Bemisia tabaci
 • Trogoderma granarium

 

Контактирати руководиоце лабораторија за упит:

 • бактерије, гљиве, вируси – др Жарко Ивановић, 0628808937, zarko.ivanovic @yahoo.com или др Данијела Ристић, 0628808918, risticdaca@yahoo.com;
 • нематоде – др Виолета Оро, 062 880 89 44, viooro@yahoo.com;
 • фитоплазме и инсекти – др Оливер Крстић, 062 880 89 05, oliverk13@yahoo.com.

 

Испитивање биолошке ефикасности средстава за заштиту биља, активних супстанци и основних супстанци у поступку регистрације, проширења или обнове дозволе

(по овлашћењу Управе за заштиту биља, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде)

 

Фунгициди и бактрициди

Kонтактирати овлашћена лица за упит:

др Ненад Тркуља

виши научни сарадник

mob. 062 880 89 35

trkulja_nenad@yahoo.com

др Горан Алексић

научни саветник

mob. 062 880 89 02

alegoran@gmail.com

 

Хербициди, регулатори раста, арборициди и десиканти

Kонтактирати овлашћено лице за упит:

Др Данијела Шикуљак, научни саветник

mob. 062 880 89 23

danijelapavlovicdk@gmail.com

 

Зооциди (инсектициди, акарициди, родентициди, нематоциди, молускоциди, авициди, репеленти)

Контактирати овлашћено лице за упит:
 

Др Петар Кљајић научни саветник

моб. 0628808904 

petarkljajic62@gmail.com


Др Татјана Цврковић, научни саветник

моб. 062 880 89 25

tanjacvrkovic@yahoo.com
 

Др Маријана Пражић Голић, Виши научни сарадник

моб. 0628808922

marijanaprazicgolic@gmail.com

Испитивање ефикасности биоцида за комарце, бубашвабе, муве, мраве и глодаре у складу са Законом о биоцидним производима и пратећим правилницима ради уписа у привремену Листу биоцидних производа – одговорна лица др Петар Кљајић, др Горан Андрић и др Маријана Пражић Голић

 

Испитивања и оцена физичко хемијских особина и биолошке хранљиве вредности ђубрива у поступку регистрације и лабораторијска тестирања инспекторских узорака

(по овлашћењу Управе за заштиту биља, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде)

 

Kонтактирати руководиоца лабораторије за упит: Др Сања Ђуровић, 062 880 89 38,

fitofarmacija04@yahoo.com, stojakovicsm@yahoo.com

 

Испитивање физичких и хемијских особина средстава за заштиту биља у поступку регистрације, проширења или обнове дозволе

(по овлашћењу Управе за заштиту биља, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде)

 

Kонтактирати руководиоца лабораторије за упит: Др Сања Ђуровић, 062 880 89 38,

fitofarmacija04@yahoo.com, stojakovicsm@yahoo.com

 

Анализе семена

 • чистоћа
 • влага
 • маса 1000 семена
 • здравствено стање семена
 • клијавост

Kонтактирати руководиоца лабораторије за упит: Др Ратибор Штрбановић, 062 880 89 29, ratibor.strbanovic@yahoo.com

 

Ценовник услуга

  Ценовник испитивања физичких и хемијских особина средстава за заштиту биља (пестицида) и средстава за исхрану биља (ђубрива)

  Ценовник анализа биљног материјала и земљишта на присуство гљива, вируса, бактерија

  Ценовник анализа биљног материјала и земљишта на присуство нематода

  Ценовник анализа биљног материјала на присуство инсеката и фитоплазми

  Ценовник анализа семена

 

  Сертификат о акредитацији

  Обим акредитације

  Изјава о непристрасности

  Изјава о политици квалитета

  Анкета корисника

  Приговор - формулар

  Приговор - процедура за подношење

  Пријава за узимање узорака - формулар

  Правило одлучивања анализе пестицида и ђубрива 

  Одлука о примени методе ђубрива

Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.