izbis

Одсек за болести биља

Лабораторијa за фитопатологију
Лабораторијa за испитивање квалитета семена и садног материјала
Лабораторија за нематологију

Одсек за штеточине биља

Лабораторија за примењену ентомологију
Лабораторија за молекуларну дијагностику

Одсек за хербологију

Одсек за хербологију је овлашћен од стране Управе за заштиту биља, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

Одсек за фитофармацију

Лабораторија за испитивање пестицида и вештачких ђубрива је овлашћенa од стране Управе за заштиту биља, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

Одсек за зооциде и биоциде

Лабораторија за зооциде у заштити биља и ускладиштених производа, Лабораторија за биоциде


Candidatus Phytoplasma solani Compendium

Kомпендијум Stolbur фитоплазме је бесплатна база података за пољопривреднике и друге истраживаче која садржи информације о биљкама домаћинима Stolbur фитоплазме међу гајеним и самониклим биљкама, као и листу вектора инсеката и њихов круг домаћина, укључујући и земље широм Европе где је регистровано присуство фитоплазме. Kомпендијум је резултат пројекта STOLKit који финансира Фонд за науку Републике Србије.

детаљније

НОВОСТИ ИЗБИС

Институт за заштиту биља и животну средину

Завршено реновирање стакленика у оквиру пројекта „Побољшање услова за научно-истраживачки рад и трансфер знања  у Одсеку за штеточине биља“

Завршено реновирање стакленика у оквиру пројекта „Побољшање услова за научно-истраживачки рад и трансфер знања у Одсеку за штеточине биља“

03.04.2024

Уз подршку компаније НИС, у оквиру програма друштвене одговорности „Заједници заједно 2023“, завршено је реновирање стакленика у Одсеку за штеточине биља Института за заштиту биља и животну средину у Земуну. Обнављање стакленика директно ће допринети унапређењу капацитета за гајење биљака и инсеката, као и постављање експеримената. С друге стране, реновиран стакленик ће отворити могућност трансфера знања и стручну праксу за студенте и ученике, савладавање методологије гајења биљака и инсеката и извођења научних експеримената из области биологије, екологије и сл.

Detaljnije
Почетак реализације пројекта „Побољшање услова за научно-истраживачки рад и трансфер знања у Одсеку за штеточине биља“

Почетак реализације пројекта „Побољшање услова за научно-истраживачки рад и трансфер знања у Одсеку за штеточине биља“

29.02.2024

Институт за заштиту биља и животну средину је започео са реновирањем стакленика Одсека за штеточине биља у Земуну. У првој фази теку радови на демонтажи оштећених стакала, зарђалих и дотрајалих олука и столарије, санирања бетонског базена, челичне конструкције и монтаже нових врата. Пројекат се реализује уз подршку компаније НИС, у оквиру програма друштвене одговорности „Заједници заједно 2023“.

Detaljnije
Подршка компаније НИС - Програм „Заједници заједно 2023“

Подршка компаније НИС - Програм „Заједници заједно 2023“

23.01.2024

На Конкурсу који је компанија НИС спровела 2023. године у оквиру свог програма друштвене одговорности „Заједници заједно“, Институту за заштиту биља и животну средину, одобрен је пројекат под називом „Побољшање услова за научно истраживачки рад и трансфер знања у Одсеку за штеточине биља“ у вредности од 3.072.346,00 динара. Пројектом је предвиђено унапређење истраживачких и иновационих капацитета, трансфера знања и образовања у Одсеку за штеточине биља кроз инфраструктурно унапређење стакленика, Лабораторије за примењену ентомологију и Лабораторије за молекуларну дијагностику. Програмски циклус „Заједници заједно 2023“ усмерен је на креирање подстицајног, савременог окружења које ће деци, младима, наставницима, као и научном кадру наше земље олакшати процес стицања знања, вештина и развијања способности и потенцијала. Компанија НИС је програм „Заједници заједно“ покренула 2009. године са циљем оснаживања кључних стубова друштвеног развоја. За 15 година континуиране подршке заједници, само у оквиру овог Програма уложено је више од 1,7 милијарди динара и реализовано преко 1100 пројеката, захваљујући којима су унапређени услови и капацитети у области науке и образовања, јавног здравља и социјалне заштите, културе и спорта, као и заштите животне средине.

Detaljnije
Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.