Руководилац

Др Виолета Оро, научни саветник

моб. 062 880 89 44

viooro@yahoo.com

 

Истраживач

Дипл. инж. Лазар Сивчев, научни сарадник

моб. 062 880 89 13

lazarsivcev@gmail.com

 

Научноистраживачка делатност Лабораторије за нематологију обухвата:

✔️ проучавање морфологије и таксономије биљних и земљишних нематода (посебно фитопаразитних врста);

✔️ проучавање биодиверзитета, екологије и еволуције нематода;

✔️ проучавање генетике, биологије и понашања нематода;

✔️ проучавање интеракција биљних и земљишних нематода са другим организмима;

✔️ проучавање биолошке контроле фитопаразитних нематода.

✔️ Лабораторија за нематологију је акредитована у складу са захтевима стандарда SRPS ISО/IEC 17025:2017.

 

Овлашћење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

Лабораторија за нематологију је овлашћена од стране Управе за заштиту биља, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за:

  1. лабораторијска испитивања на присуство нематода [Bursaphelenchus xylophilus, Ditylenchus dipsaci, D. destructor, Globodera pallida, G. rostochiensis, Meloidogyne chitwoodi, M. fallax, Xiphinema americanum, X. californicum, X. rivesi];
  2. процену ефикасности нематоцида, активних супстанци, односно основних супстанци у поступку регистрације средстава за заштиту биља – овлашћени научни саветник Др Виолета Оро.

 

Врсте анализа Лабораторије за нематологију и ценовник могу се наћи на страници Услуге а Захтев за анализу на нематоде овде.

Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.