Руководилац

др Жарко Ивановић, виши научни сарадник

моб. 062 880 89 37

zarko.ivanovic@yahoo.com

 

Истраживачи

Др Данијела Ристић

виши научни сарадник

моб. 062 880 89 18

risticdaca@yahoo.com

Др Светлана Живковић

научни саветник

моб. 062 880 89 20

zivkovicsvetla@gmail.com

 

Др Мира Старовић

научни саветник

моб. 062 880 89 45

miragavranstarovic@gmail.com

Др Горан Алексић

научни саветник

моб. 062 880 89 02

alegoran@gmail.com

 

Др Ненад Тркуља

виши научни сарадник

моб. 062 880 89 35

trkulja_nenad@yahoo.com

Дипл. био. Стефан Стошић

стручни сарадник

моб. 062 880 89 03

stefan.stosic@gmail.com

 

Др Kатарина Гашић

научни саветник

моб. 062 880 89 15

gasickatarina@yahoo.com

Mастер инж. пољ. Тијана Живковић

истраживач приравник

тел. 011 2660 079

tz1611996@gmail.com

 

Др Татјана Поповић Миловановић

научни саветник

моб. 062 880 89 08

tanjaizbis@gmail.com

Др Иван Вучуровић

научни сарадник

моб. 062 880 89 09

vucurovic.ivan@gmail.com

 

Др Невена Златковић

научни сарадник

тел. 011 2660 079

nevena_blagojevic@yahoo.com

Др Јована Благојевић научни сарадник

моб. 062 880 89 49

kipepeo11@gmail.com

 

Мастер био. Даница Жежељ

истраживач приправник

тел. 011 2660 079

danicazezelj95@gmail.com

 

Области научноистраживачке делатности Лабораторије за фитопатологију су:

✔️ проучавање биологије, екологије и дистрибуције карантинских, економски значајних и инвазивних врста фитопатогених бактерија, гљива и вируса;

✔️ молекуларна идентификација, карактеризација и анализе популационе структуре патогена од економског значаја за пољопривредну производњу;

✔️ испитивање биотичког стреса код биљака услед присуства патогена;

✔️ развијање стратегије интегралне заштите биља;

✔️ испитивање појаве смањене осетљивости и резистентности микроорганизама према пестицидима;

✔️ тестирање нивоа резистентности фитопатогених гљива према појединим групама фунгицида и активним материјама и анализа утицаја резистентности на контролу болести;

✔️ дефинисање стратегије сузбијања проузроковача биљних болести са смањеном употребом пестицида и проучавање других алтернативих мера контроле;

✔️ испитивање ефикасности биолошких агенаса као алтернативних мера у контроли

✔️ економски значајних болести у пољопривреди.

 

Лабораторија за фитопатологију је акредитована у складу са захтевима стандарда SRPS ISО/IEC 17025:2017.

 

Овлашћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

Лабораторија за фитопатологију је овлашћена од стране Управе за заштиту биља, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за:

  1. лабораторијска испитивања на присуство фитопатогених гљива, бактерија, вируса и њима сличних организама за следеће групе односно врсте биља: жита и траве, индустријско биље, крмно биље, поврће, кромпир, јабучасто воће, коштичаво воће, јагодичасто воће, језграсто воће, винову лозу, украсно биље, шумско биље, цитрусе, остало биље;
  2. лабораторијска испитивања на присуство Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Erwinia chrysanthemi (Dickeya spp.), Synchуtrium endobioticum, Acidovorax citrulli, Erwinia amylovora, Phytophthora fragariae var. rubi, Agrobacteriиm spp.;
  3. испитивање биолошке ефикасности фунгицида и бактрицида, активних супстанци и основних супстанци у поступку регистрације, проширења или обнове дозволе - овлашћени истраживачи др Ненад Тркуља и др Горан Алексић;
  4. процену ефикасности фунгицида и бактрицида, активних супстанци, односно основних супстанци у поступку регистрације средстава за заштиту биља – овлашћени истраживач Др Татјана Поповић.

 

Врсте анализа и ценовник могу се наћи на страници Услуге.

Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.