Др Јелена Јовић

Научни саветник

Одсек за штеточине биља

Лабораторија за молекуларну дијагностику и Лабораторија за примењену ентомологију

jovic_biolab@yahoo.com, jelena.jovic@izbis.bg.ac.rs

моб. +381 62 880 89 26

http://orcid.org/0000-0002-7623-0553

https://scholar.google.com/citations

https://www.researchgate.net/profile/Jelena_Jovic

https://publons.com/researcher/711507/jelena-jovic


Област истраживања

Молекуларна систематика, интегративна таксономија инсеката и криптична специјација. Примена молекуларних метода у идентификацији и карактеризацији организама од економског значаја за пољопривредну производњу и биолошку контролу. Векторска улога цикада (Hemiptera, Auchenorrhyncha) и епидемиологија биљних болести узрокованих фитоплазмама (Molicutes, 'Candidatus Phytoplasma'). Молекуларна карактеризација, филогенија и систематика фитоплазми и инсеката. Унапређење методологије прецизне идентификације фитоплазми и инсеката од економског значаја у биљној производњи (вектора, биолошких агената, штеточина) употребом молекуларних техника баркодинга, PCR-RFLP, species-specific PCR, real-time PCR. Употреба знања о епидемиологији биљних болести узрокованих фитоплазмама и биологији исеката-вектора у изради " environmental-safe " програма контроле и сузбијања болести.

 

Пет најважнијих научних резултата

1. Jović J., Riedle-Bauer M., Chuche J. (2019): Vector Role of Cixiids and Other Planthopper Species. In: Bertaccini A., Weintraub P.G., Rao G.P., Mori N., Eds. Phytoplasmas: Plant Pathogenic Bacteria-II: Transmission and Management of Phytoplasma Associated Diseases. Springer Singapore, 79-113. https://doi.org/10.1007/978-981-13-2832-9_4

2. Krstić O., Cvrković T., Mitrović M., Radonjić S., Hrnčić S., Toševski I., Jović J. (2018): Wolbachia infection in natural populations of Dictyophara europaea, an alternative vector of grapevine Flavescence dorée phytoplasma: effects and interactions. Annals of Applied Biology 172(1), 47-64.

3. Kosovac A., Radonjić S., Hrnčić S., Krstić O., Toševski I., Jović J. (2016): Molecular tracing of the transmission routes of bois noir in Mediterranean vineyards of Montenegro and experimental evidence for the epidemiological role of Vitex agnus-castus (Lamiaceae) and associated Hyalesthes obsoletus (Cixiidae). Plant Pathology 65(2), 285-298.

4. Jović J., Cvrković T., Mitrović M., Petrović A., Krstić O., Krnjajić S., Toševski I. (2011): Multigene sequence data and genetic diversity among ‘Candidatus Phytoplasma ulmi’ strains infecting Ulmus spp. in Serbia. Plant Pathology 60, 356–368.

5. Jović J., Cvrković T., Mitrović M., Krnjanjić S., Petrović A., Redinbaugh M.G., Pratt R.C., Hogenhout S.A. and Toševski I. (2009): Stolbur phytoplasma transmission to maize by Reptalus panzeri and the disease cycle of maize redness in Serbia. Phytopathology 99, 1053-1061.

 

Листа тренутних пројеката

Домаћи пројекти

1. Projekat programa PROMIS Fonda za nauku Republike Srbije, STOLKit - 6060914: A toolkit for risk assessment integration in modeling a management strategy for stolbur phytoplasma associated diseases in sustainable agriculture.

Међународни пројекти

1. Bilateralni projekat naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Hrvatske, broj 337-00-205/2019-09/38: Epidemiology, genetic peculiarities and insect vectors of phytoplasma Flavescence dorée in vineyards of Croatia and Serbia.

 

Област од интересовања за научну сарадњу

Молекуларна систематика инсеката и биљних патогена. Интегративна таксономија инсеката од економског значаја и развијање метода поуздане и брзе идентификације. Инвазивни инсекти од значаја за пољопривредну производњу. Епидемиологија биљних болести које се преносе инсектима векторима. Молекуларна епидемиологија фитоплазми.

Област од интересовања за (ко)менторство за мастер радове и докторске дисертације

Интегративна таксономија и филогенија економски значајних инсеката. Молекуларна епидемиологија фитоплазми и векторска улога цикада. Примарни и алтернативни путеви преношења и епидемиолошки циклуси фитоплазми зависни од биолоије и екологије инсеката вектора. Филогенија и таксономија цикада фамилије Cixiidae.

Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.