Др Ана Анђелковић

научни сарадник

Одсек за хербологију

e-mail: ana.andjelkovic21@gmail.com; ana.andjelkovic@izbis.bg.ac.rs

моб. тел.: +381 62 880 89 11

https://orcid.org/0000-0001-6616-1710

https://scholar.google.com/citations

https://www.researchgate.net/profile/Ana_Andelkovic

https://publons.com/researcher/AAF-9789-2020


Област истраживања

 • Екологија инвазија – проучавање просторне дистрибуције, коридора ширења, станишне афилијације и фактора (природних и антропогених) који утичу на присуство и ширење страних инвазивних биљних врста у природним и антропогено-условљеним типовима станишта.
 • Истраживање продора инвазивних биљних врста у заштићена подручја и утицаја њиховог продора и ширења на природне заједнице аутохтоних и заштићених врста и заштићене типове станишта.
 • Екологија и биологија корова – проучавање коровских заједница, њиховог биолошког спектра, хоролошких карактеристика и динамике промена њихових својстава у агроекосистемима и на рудералним површинама.
 • Процена ризика интродукције страних врста на подручје Србије и процена утицаја интродукованих страних и потенцијално инвазивних биљних врста на подручју Србије.
 • Значај грађанске науке за екологију инвазија.

 

Пет најважнијих научних резултата

1. Anđelković, A.A., Pavlović, D.M., Marisavljević, D.P., Živković, M.M., Novković, M.Z., Popović, S.S., Cvijanović, D.L., Radulović, S.B. (2022): Plant invasions in riparian areas of the Middle Danube Basin in Serbia. NeoBiota, 71: 23-48. https://doi.org/10.3897/neobiota.71.69716

2. Anđelković, A.A., Lawson Handley, L., Marchante, E., Adriaens, T., Brown, P.M.J., Tricarico, E., Verbrugge, L.N.H. (2022): A review of volunteers' motivations to monitor and control invasive alien species. NeoBiota, 73: 153-175. https://doi.org/10.3897/neobiota.73.79636

3. Urbanič, G., Politti, E., Rodríguez-González, P. M., Payne, R., Schook, D., Alves, M. H., Anđelković, A., Bruno, D., Chilikova-Lubomirova, M., Di Lonardo, S., Egozi, R., Garófano-Gómez, V., Gomes Marques, I., González del Tánago, M., Gültekin, Y. S., Gumiero, B., Hellsten, S., Hinkov, G., Jakubínský, J., Janssen, P., Jansson, R., Kelly-Quinn, M., Kiss, T., Lorenz, S., Martinez Romero, R., Mihaljević, Z., Papastergiadou, E., Pavlin Urbanič, M., Penning, E., Riis, T., Šibík, J., Šibíková, M., Zlatanov, T., Dufour, S. (2022). Riparian Zones—From Policy Neglected to Policy Integrated. Frontiers in Environmental Science, 10, Article 868527. https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fenvs.2022.868527

4. Anđelković, A.A., Živković, M.M., Cvijanović, D.Lj., Novković, M.Z., Marisavljević, D.P., Pavlović, D.M., Radulović, S.B. (2016) The contemporary records of aquatic plants invasion through the Danubian floodplain corridor in Serbia. Aquatic Invasions, 11(4): 381-395. http://dx.doi.org/10.3391/ai.2016.11.4.04

5. Živković, M. M., Anđelković, A. A., Cvijanović, D. L., Novković, M. Z., Vukov, D. M., Šipoš, Š. Š., Ilić, M. M., Pankov, N. P., Miljanović, B. M., Marisavljević, D. P., Pavlović, D. M., Radulović, S. B. (2019). The beginnings of Pistia stratiotes L. invasion in the lower Danube delta: the first record for the Province of Vojvodina (Serbia). BioInvasions Records, 8(2), 218-229. http://dx.doi.org/10.3391/bir.2019.8.2.03

 

Листа тренутних пројеката

Међународни пројекти

 • COST CA 16208 (CONVERGES) „Knowledge Conversion for Enhancing Management of European Riparian Ecosystems and Services
 • COST CA 17122 (ALIEN-CSI) „Increasing Understanding of Alien Species through Citizen Science
 • ERASMUS+ „Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs (ECOBIAS)“ (609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)

 

Област од интересовања за научну сарадњу

 • екологија инвазија
 • екологија биљака
 • хербологија (екологија и биологија корова)
 • молекуларна екологија биљака

Област од интересовања за (ко)менторство за мастер радове и докторске дисертације

 • инвентаризација и картирање страних инвазивних биљних врста у природним и антропогено-условљеним типовима станишта;
 • истраживање рипаријалних зона река и канала на подручју Србије као значајних жаришта биљних инвазија;
 • истраживање коридора инвазије страних биљних врста на подручју Србије;
 • истраживање фактора који утичу на продор и ширење инвазивних биљних врста у природне и полуприродне екосистеме;
 • рипаријална подручја река и канала на подручју Србије као значајних жаришта биљних инвазија;
 • флористичка истраживања коровске флоре у агроекосистемима, рудералним и урбаним типовима станишта;
 • процена утицаја и процена ризика интродукције и ширења страних и потенцијално инвазивних биљних врста на подручју Србије.
Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.