President – Dr Katarina Gašić, research fellow, mob. 062 880 915, gasickatarina@yahoo.com

Vice president – Dr Jelena Jović, research fellow, mob. 062 880 89 26 jovic_biolab@yahoo.com

Members:

 1. Dr Tatjana Popović Milovanović, research fellow
 2. Dr Rade Stanisavljević, research fellow
 3. Dr Dobrivoj Poštić, research fellow
 4. Dr Ivo Toševski, research fellow
 5. Dr Tatjana Cvrković, research fellow
 6. Dr Milana Mitrović, research fellow
 7. Dr Žarko Ivanović, research fellow
 8. Dr Ratibor Štrbanović, Senior research associate
 9. Dr Danijela Ristić, Senior research associate
 10. Dr Jovana Blagojević, Research associate
 11. Dr Oliver Krstić, Senior research associate
 12. Dr Danijela Šikuljak, research fellow
 13. Dr Nenad Trkulja, Senior research associate

Secretary of the Scientific Council – Jana Adamović, B.Sc. lawyer, mob. 062 880 89 46, pravnik.izbis@gmail.com

 

Documents of the Scientific Council

  Poslovnik o radu Naučnog veća

  Cenovnik visine naknade za sprovođenje postupka izbora u istraživačka i naučna zvanja

  Pravilnik o sprovodjenju postupka za sticanje naučnih i istraživačkih zvanja

  Pravilnik o sticanju stručnih zvanja

Obrasci za podnošenje zahteva Naučnom veću

Zapisnici sa sednica Naučnog veća

  Zapisnik sa 20. vanredne sednice XVI saziva Naučnog veća 13.03.2024.

  Zapisnik sa 19. redovne sednice XVI saziva Naučnog veća 06.03.2024.

  Zapisnik sa 18. elektronske sednice XVI saziva Naučnog veća 19.01.2024.

  Zapisnik sa 17. redovne sednice XVI saziva Naučnog veća 22.12.2023.

  Zapisnik sa 16. redovne sednice XVI saziva Naučnog veća 23.11.2023.

  Zapisnik sa 15. redovne sednice XVI saziva Naučnog veća 31.10.2023.

  Zapisnik sa 14. redovne sednice XVI saziva Naučnog veća 29.09.2023.

  Zapisnik sa 13. redovne sednice XVI saziva Naučnog veća 06.07.2023.

  Zapisnik sa 12. redovne sednice XVI saziva Naučnog veća 19.05.2023.

  Zapisnik sa 11. elektronske sednice XVI Naučnog veća 12.04.2023.

  Zapisnik sa 10. redovne sednice XVI Naučnog veća 15.03.2023.

  Zapisnik sa 9. redovne sednice XVI Naučnog veća 14.02.2023.

  Zapisnik sa 8. elektronske sednice XVI saziva Naučnog veća 19.01.2023.

  Zapisnik sa 7. redovne sednice XVI saziva Naučnog veća 22.12.2022.

  Zapisnik sa 6. redovne sednice XVI saziva Naučnog veća 09.11.2022.

  Zapisnik sa 5. redovne sednice XVI saziva Naučnog veća 06.10.2022.

  Zapisnik sa 4. redovne sednice XVI saziva Naučnog veća 09.08.2022.

  Zapisnik sa 3. redovne sednice XVI saziva Naučnog veća 01.07.2022.

  Zapisnik sa 2. redovne sednice XVI saziva Naučnog veća 28.06.2022.

Zapisnik sa 1. konstitutivne sednice XVI saziva Naučnog veća 30.05.2022.

  Zapisnik sa 15. redovne sednice XV saziva Naučnog veća 27.04.2022.

  Zapisnik sa 14. redovne sednice XV saziva Naučnog veća 28.03.2022.

  Zapisnik sa 13. redovne sednice XV saziva Naučnog veća 07.02.2022.

  Zapisnik sa 12. elektronske sednice XV saziva Naučnog veća 24.01.2022.

  Zapisnik sa 11. redovne sednice XV saziva Naučnog veća 23.12.2021.

  Zapisnik sa 10. redovne sednice XV saziva Naučnog veća 06.12.2021.

  Zapisnik sa 9. redovne sednice XV saziva Naučnog veća 21.10.2021.

  Zapisnik sa 8. redovne sednice XV saziva Naučnog veća 23.07.2021.

  Zapisnik sa 7. redovne sednice XV saziva Naučnog veća 11.06.2021.

  Zapisnik sa 6. redovne sednice XV saziva Naučnog veća 26.04.2021.

  Zapisnik sa 5. redovne sednice XV saziva Naučnog veća 22.02.2021.

  Zapisnik sa 4. elektronske sednice XV saziva Naučnog veća 14.01.2021.

  Zapisnik sa 3. redovne sednice XV saziva Naučnog veća 15.12.2020.

  Zapisnik sa 2. redovne sednice XV saziva Naučnog veća 30.07.2020.

  Zapisnik sa 1. konstitutivne sednice XV saziva Naučnog veća 16.06.2020.

  Zapisnik sa 21. redovne sednice XIV saziva Naučnog veća 21.05.2020.

  Zapisnik sa 20. redovne sednice XIV saziva Naučnog veća 05.03.2020.

  Zapisnik sa 19. redovne sednice XIV saziva Naučnog veća 04.02.2020.

  Zapisnik sa 18. elektronske sednice XIV saziva Naučnog veća 21.01.2020.

  Zapisnik sa 17. redovne sednice XIV saziva Nučnog veća 30.12.2019.

  Zapisnik sa 16. redovne sednice XIV saziva Naučnog veća 20.11.2019.

  Zapisnik sa 15. redovne sednice XIV saziva Naučnog veća 09.10.2019.

  Zapisnik sa 14. redovne sednice XIV saziva Naučnog veća 04.10.2019.

  Zapisnik sa 13. redovne sednice XIV saziva Naučnog veća 02.08.2019.

  Zapisnik sa 12. redovne sednice XIV saziva Naučnog veća 04.06.2019.

  Zapisnik sa 11. sednice XIV saziva Naučnog veća 24.04.2019.

  Zapisnik sa 10. redovne sednice XIV saziva Nučnog veća 28.03.2019.

  Zapisnik sa 9. redovne sednice XIV saziva Naučnog veća 28.02.2019.

  Zapisnik sa 8. redovne sednice XIV saziva Naučnog veća 17.01.2019.

  Zapisnik sa 7. redovne sednice XIV saziva Naučnog veća 06.12.2018.

  Zapisnik sa 6. redovne sednice XIV saziva Naučnog veća 08.11.2018.

  Zapisnik sa 5. redovne sednice XIV saziva Naučnog veća 04.10.2018.

  Zapisnik sa 4. vanredne sednice XIV saziva Naučnog veća 13.08.2018.

  Zapisnik sa 3. redovne sednice XIV saziva Naučnog veća 28.06.2018.

  Zapisnik sa 2. redovne sednice XIV saziva Naučnog veća 28.05.2018.

  Zapisnik sa 1. konstitutivne sednice XIV saziva Naučnog veća 07.05.2018.

  Zapisnik sa 27. sednice XIII saziva Naučnog veća 23.03.2018.

  Zapisnik sa 26. sednice XIII saziva Naučnog veća 26.02.2018.

  Zapisnik sa 25. sednice XIII saziva Naučnog veća 30.01.2018.

  Zapisnik sa 24 e-sednice XIII saziva Naučnog veća 15.01.2018.

  Zapisnik sa 23. sednice XIII saziva Naučnog veća 15.12.2017.

  Zapisnik sa 22. sednice XIII saziva Naučnog veća 13.11.2017.

  Zapisnik sa 21. e-sednice XIII saziva Naučnog veća 09.10.2017.

  Zapisnik sa 20. sednice XIII saziva Naučnog veća 29.09.2017.

  Zapisnik sa 19. sednice XIII saziva Naučnog veća 04.09.2017.

  Zapisnik sa 18. sednice XIII saziva Naučnog veća 02.06.2017.

  Zapisnik sa 17. e-sednice XIII saziva Naučnog veća 25.04.2017.

  Zapisnik sa 16. sednice XIII saziva Naučnog veća 27.03.2017.

  Zapisnik sa 15. sednice XIII saziva Naučnog veća 09.03.2017.

  Zapisnik sa 14. sednice XIII saziva Naučnog veća 28.02.2017.

  Zapisnik sa 13. sednice XIII saziva Naučnog veća 30.01.2017.

  Zapisnik sa 12. e-sednice XIII saziva Naučnog veća 17.01.2017.

  Zapisnik sa 11. sednice XIII saziva Naučnog veća 26.12.2016.

  Zapisnik sa 10. e-sednice XIII saziva Naučnog veća 21.11.2016.

  Zapisnik sa 9. sednice XIII saziva Naučnog veća 24.10.2016.

  Zapisnik sa 8. sednice XIII saziva Naučnog veća 26.09.2016.

  Zapisnik sa 7. e-sednice XIII saziva Naučnog veća 08.09.2016.

  Zapisnik sa 6. sednice XIII saziva Naučnog veća 29.08.2016.

  Zapisnik sa 5. sednice XIII saziva Naučnog veća 27.06.2016.

  Zapisnik sa 4. sednice XIII saziva Naučnog veća 06.06.2016.

  Zapisnik sa 3. sednice XIII saziva Naučnog veća 30.05.2016.

  Zapisnik sa 2. sednice XIII saziva Naučnog veća 05.05.2016.

  Zapisnik sa 1. konstitutivne sednice XIII saziva Naučnog veća 22.04.2016.

 

Materijal na uvidu javnosti

Arhiva izveštaja za izbore u zvanja

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje istraživač saradnik Danica Žeželj

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje istrazivač saradnik Vasiljka Karačić

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje naučni saradnik dr Bogdan Nikolić

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje naučni savetnik dr Žarko Ivanović

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje naučni savetnik dr Svetlana Živković

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje naučni saradnik dr Boris Pisinov

  Izveštaj Komisije za reizbor u zvanje naučni saradnik dr Dragana Marisavljević

  Izveštaj Komisije za reizbor u zvanje viši naučni saradnik dr Svetlana Živković

  Izveštaj komisije za izbor u zvanje naučni saradnik dr Milan Šević

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje naučni saradnik dr Aleksandra Savić

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje naučni saradnik dr Jovana Blagojević

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje viši naučni saradnik dr Ratibor Štrbanović

  Izveštaj Komisije za reizbor u zvanje viši naučni saradnik dr Bogdan Nikolić

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje naučni saradnik dr Slavica Marinković

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje naučni saradnik dr Miljana Jakovljević

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje naučni saradnik dr Ivan Vučurović

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje naučni saradnik dr Marina Dervišević

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje stručni saradnik dipl. inž. Lazar Sivčev

  Izveštaj Komisije za reizbor u zvanje stručni-saradnik Stefan Stošić

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje viši naučni saradnik dr Dobrivoj Poštić

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje naučni saradnik dr Andrea Kosovac

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje viši stručni saradnik mast. inž. Miloš Stevanović

  Izveštaj komisije za izbor u zvanje viši naučni saradnik dr Nenad Trkulja

  Izvestaj komisije za pokretanje reizbora u zvanje istrazivac-saradnik Ivan Vucurovic

  Izveštaj komisije za izbor u zvanje viši naučni saradnik dr Danijela Ristić

  Izveštaj Komisije za reizbor u zvanje viši naučni saradnik dr Slobodan Kuzmanović

  Izveštaj Komisije za reizbor u zvanje istraživač-saradnik Ana Anđelković

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje viši naučni saradnik dr Dobrivoj Poštić

  Izveštaj Izveštaj Komisije za reizbor u zvanje istraživač-saradnik Jovana Blagojević

  Izveštaj Komisije za reizbor u zvanje istraživač-saradnik Miljana Jakovljević

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje naučni saradnik dr Oliver Krstić

  Izveštaj Komisije za reizbor u zvanje viši naučni saradnik dr Goran Aleksić

  Izvestaj za izbor u zvanje viši naučni saradnik dr Žarko Ivanović

  Izveštaj za izbor u zvanje stručni saradnik Oliver Krstić

  Izvestaj Komisije za izbor u zvanje istraživač-pripravnik Natasa Velijević

  Izvestaj za izbor u zvanje stručni savetnik Sanja Djurović

  Izveštaj za reizbor u zvanje istraživač-saradnik Andrea Kosovac

  Izveštaj za izbor u zvanje naučni saradnik dr Ratibor-Strbanović

  Izveštaj za reizbor u zvanje naučni saradnik dr Dragana Marisavljević

  Izveštaj za reizbor u zvanje Anja Milosavljević

  Izveštaj za izbor u zvanje naučni saradnik dr Jelena Novaković

  Izveštaj za izbor u zvanje naučni saradnik dr Miljan Vasić

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje istraživač-pripravnik Vasiljka Dragić

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje viši naučni saradnik dr Gorica Vuković

  Izveštaj Komisije za reizbor u zvanje istraživač-saradnik Aleksandra Savić

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje viši stručni saradnik mast. inz. Anja Milosavljević

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje naučni saradnik dr Miloš Stevanović

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje naučni saradnik dr Ana Andjelković

  Izveštaj Komisije za izbor u zvanje naučni saradnik dr Sanja Đurović

Rezultati izbora Naučnog veća

Copyright © The Institute for Plant Protection and Environment (IPPE) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.