У оквиру пројекта Фонда за науку организован је семинар „Фитоплазме нa виновој лози и повртарским културама у Србији“ који је одржан 09.06.2022. у Београду. Међу учесницима семинара били су произвођачи, дистрибутери, представници винарија,  пољопривредних саветодавних и стручних служби, Прогнозно-извештајне службе заштите биља, Управе за заштиту биља и Универзитета у Београду.

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

11:00 – 11:20

Регистрација учесника и уручивање Приручника за произвођаче

11:20 – 11:30

Поздравна реч в.д. директора Института за заштиту биља и животну средину др Ненада Тркуље

11:30 – 11:50

Представљање пројекта Фонда за науку Републике Србије: «A toolkit for risk assessment integration in modeling a management strategy for stolbur phytoplasma associated diseases in sustainable agriculture»  STOLKit 6060914

Уводна реч руководиоца пројекта - др Милана Митровић

Презентација резултата пројекта, демонстрација коришћења базе података Stolbur phytoplasma Compendium и Водича за пољопривреднике – др Славица Маринковић

11:50 – 12:00

Столбур фитоплазма на повртарским културама у Србији 

др Милана Митровић

12:00 – 12:15

Фитоплазме на виновој лози - Flavescence dorée (FD)

др Оливер Крстић

12:15 – 12:30

Фитоплазме на виновој лози - Bois Noir (BN)

др Татјана Цврковић

12:30 – 12:40

Фитоплазме и значај садног материјала у одрживој производњи

др Јелена Јовић

12:40 – 13:00

Дискусија

 

Све презентације, водич и приручник за произвођаче су доступни на захтев за све који нису стигли на семинар.

seminar 01
seminar 01
seminar 02
seminar 02
seminar 03
seminar 03
seminar 04
seminar 04
seminar 05
seminar 05
seminar 06
seminar 06
seminar 07
seminar 07
seminar 08
seminar 08
seminar 09
seminar 09
seminar 10
seminar 10
seminar 11
seminar 11
seminar 12
seminar 12
seminar 13
seminar 13
seminar 14
seminar 14
seminar 15
seminar 15
seminar 16
seminar 16
seminar 17
seminar 17
seminar 18
seminar 18
seminar 19
seminar 19
Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.