Часопис Заштита биља

Институт за заштиту биља и животну средину је у периоду од 1950. до 2015. године, издавао часопис “Заштита биља”. У часопису су објављивани оригинални научни и прегледни радови из области заштите биља (фитопатологија, ентомологија, акарологија, нематологија, хербологија, фитофармација), као и прикази књига, извештаји са научних скупова, итд.

https://izbis.bg.ac.rs/cir/casopis-zastita-bilja.php

 « Nazad
Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.