izbis

Одсек за болести биља

Лабораторијa за фитопатологију
Лабораторијa за испитивање квалитета семена и садног материјала
Лабораторија за нематологију

Одсек за штеточине биља

Лабораторија за примењену ентомологију
Лабораторија за молекуларну дијагностику

Одсек за хербологију

Одсек за хербологију је овлашћен од стране Управе за заштиту биља, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

Одсек за фитофармацију

Лабораторија за испитивање пестицида и вештачких ђубрива је овлашћенa од стране Управе за заштиту биља, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

Stolbur phytoplasma Compendium

Kомпендијум Stolbur фитоплазме је бесплатна база података за пољопривреднике и друге истраживаче која садржи информације о биљкама домаћинима Stolbur фитоплазме међу гајеним и самониклим биљкама, као и листу вектора инсеката и њихов круг домаћина, укључујући и земље широм Европе где је регистровано присуство фитоплазме. Kомпендијум је резултат пројекта STOLKit који финансира Фонд за науку Републике Србије.

детаљније

ИЗБИС

Институт за заштиту биља и животну средину

Часопис Заштита биља

Од 1950. године Институт издаје научни часопис “Заштита биља”. У часопису се објављују оригинални научни и прегледни радови из области заштите биља, као и прикази књига

ДЕТАЉНИЈЕ

Дигитални репозиторијум

PlantaRum is a digital repository of the Institute for Plant Protection and Environment. PlantaRum provides open access to the publications, as njell as to other outputs.

ДЕТАЉНИЈЕ
Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.