Ime i prezime Organizaciona jedinica e-mail adresa telefon
Dr Žarko Ivanović Odsek za bolesti bilja zarko.ivanovic@yahoo.com 0628808937
Dr Danijela Ristić Odsek za bolesti bilja risticdaca@yahoo.com 0628808918
Dr Svetlana Živković Odsek za bolesti bilja zivkovicsvetla@gmail.com 0628808920
Dr Mira Starović Odsek za bolesti bilja miragavranstarovic@gmail.com 0628808945
Dr Nenad Trkulja Odsek za bolesti bilja trkulja_nenad@yahoo.com 0628808935
Dr Goran Aleksić Odsek za bolesti bilja algoran@sezampro.rs 0628808902
Dr Katarina Gašić Odsek za bolesti bilja gasickatarina@yahoo.com 0628808915
Dr Tatjana Popović Milovanović Odsek za bolesti bilja tanjaizbis@gmail.com 0628808908
Dr Ivan Vučurovć Odsek za bolesti bilja vucurovic.ivan@gmail.com 0628808909
Dr Nevena Zlatković Odsek za bolesti bilja nevena_blagojevic@yahoo.com 0112660079
Dr Jovana Blagojević Odsek za bolesti bilja kipepeo11@gmail.com 0628808949
Dipl. bio Danica Žeželj Odsek za bolesti bilja danicazezelj95@gmail.com 0112660079
Dipl. bio Stefan Stošić Odsek za bolesti bilja stefan.stosic@gmail.com 0628808903
Dr Rade Stanisavljević Odsek za bolesti bilja stanisavljevicrade@gmail.com 0628808917
Dr Dobrivoj Poštić Odsek za bolesti bilja pdobrivoj@yahoo.com 0628808921
Dr Ratibor Štrbanović Odsek za bolesti bilja ratibor.strbanovic@yahoo.com 0628808929
Dr Violeta Oro Odsek za bolesti bilja viooro@yahoo.com 0628808944
Mast. inž. Ivana Lalićević Odsek za bolesti bilja ivanica1992@gmail.com 0628808958      
Dr Jasmina Bačić Odsek za bolesti bilja jasminabacic4691@gmail.com 0628808907      
Lazar Sivčev Odsek za bolesti bilja lazarsivcev@gmail.com 0628808913
Master inž. polj. Tijana Živković Odsek za bolesti bilja tz1611996@gmail.com 0112660079
Vukašin Keserović Odsek za bolesti bilja keserovic0709@gmail.com 0112660079
Sofija Petrović Odsek za bolesti bilja sofijapetrovic624@gmail.com 0112660079
Jelena Đukanović Odsek za bolesti bilja jelenadjukanovic222@gmail.com 0112660079
Dr Milana Mitrović Odsek za štetočine bilja milanadesancic@yahoo.co.uk  0628808924
Dr Ivo Toševski Odsek za štetočine bilja tosevski_ivo@yahoo.com 0628808909
Dr Tatjana Cvrković Odsek za štetočine bilja tanjacvrkovic@yahoo.com 0628808925
Dr Jelena Jović Odsek za štetočine bilja jovic_biolab@yahoo.com 0628808926
Dr Oliver Krstić Odsek za štetočine bilja oliverk13@yahoo.com 0628808905
Dr Miljana Jakovljević Odsek za štetočine bilja miljka06@gmail.com 0628808939
Dr Slavica Marinković Odsek za štetočine bilja slavicamar@gmail.com 0628808912
Dr Danijela Šikuljak Odsek za herbologiju danijelapavlovicdk@gmail.com 0628808923
Dr Dragana Marisavljević Odsek za herbologiju marisavljevicd@yahoo.com 0628808906
Dr Ana Anđelković Odsek za herbologiju ana.andjelkovic21@gmail.com 0628808911
Dr Aleksandra Savić Odsek za herbologiju aleksandra.m.savic@gmail.com 0112660079
Dr Sanja Đurović Odsek za fitofarmaciju i zaštitu
životne sredine
stojakovicsm@yahoo.com
fitofarmacija04@yahoo.com
0628808938
Dr Bogdan Nikolić Odsek za fitofarmaciju i zaštitu
životne sredine
bogdannik@mail2world.com 0628808916
Dr Boris Pisinov Odsek za fitofarmaciju i zaštitu
životne sredine
boriss752002@yahoo.com 0628808901
Dr Petar Kljajić Odsek za zoocide i biocide petarkljajic62@gmail.com 0628808904
Dr Marijana Pražić Golić Odsek za zoocide i biocide marijanaprazicgolic@gmail.com 0628808922
Dr Goran Andrić Odsek za zoocide i biocide goran.g.andric@gmail.com 0628808930
 
 
Copyright © Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu (IZBIS) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.