Dr Svetlana Živković

naučni savetnik

Odsek za bolesti bilja

Laboratorija za fitopatologiju

e-mail: zivkovicsvetla@gmail.com; svetlana.zivkovic@izbis.bg.ac.rs

mob. tel: 062/8808-920

https://orcid.org/0000-0003-3651-7485

https://scholar.google.com/citations


Oblast istraživanja

Etiološka proučavanja oboljenja biljaka izazvanih fitopatogenim gljivama. Detekcija, identifikacija i karakterizacija gljiva patogena voćaka, povrtarskih kultura i skladišnih fitopatogenih gljiva. Biološka kontrola - ispitivanja antifungalne aktivnosti bioloških agenasa i drugih alternativnih, nepesticidnih jedinjenja. Detekcija i identifikacija karantinskih i invazivnih fitopatogenih gljiva u poljoprivrednoj proizvodnji.

 

Pet najvažnijih naučnih rezultata

1. Stošić, S., Ristić, D., Gašić, K., Starović, M., Ljaljević Grbić, M., Vukojević, J., Živković, S. (2020): Talaromyces minioluteus: New Postharvest Fungal Pathogen in Serbia. Plant Disease 104(3): 656-667.

2. Stevanović, M., Ristić, D., Živković, S., Aleksić, G., Stanković, I., Krstić, B., Bulajić, A. (2019): Characterization of Gnomoniopsis idaeicola, the Causal Agent of Canker and Wilting of Blackberry in Serbia. Plant Disease, 103(2): 249-258.

3. Dimkić, I., Živković, S., Berić, T., Ivanović, Ž., Gavrilović, G., Stanković, S., Fira, Đ. (2013): Characterization and evaluation of two Bacillus strains, SS-12.6 and SS-13.1, as potential agents for the control of phytopathogenic bacteria and fungi. Biological Control, 65 (3): 312-321.

4. Milisavljević, M., Živković, S., Pekmezović, M., Stanković, N., Vojnović, S., Vasiljević, B., Šenerović, L. (2015): Control of human and plant fungal pathogens using pentaene macrolide 32,33-didehydroroflamycoin. Journal of Applied Microbiology, 118 (6): 1426-1434.

5. Živković, S., Stojanović, S., Ivanović, Ž., Gavrilović, V., Popović, T., Balaž, J. (2010): Screening of antagonistic activity of microorganisms against Colletotrichum acutatum and Colletotrichum gloeosporioides. Archives of Biological Sciences, 62 (3): 611-623.

 

Lista projekata

2008-2010: TR 20051 “Optimizacija primene hemijskih sredstava u zaštiti bilja, povećanjem efikasnosti dijagnostičkih metoda i procene rizika pojave bolesti, štetočina i korova“, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.

2011-2017: OI 173026 “Molekularna karakterizacija bakterija iz rodova Bacillus i Pseudomonas kao potencijalnih agenasa za biološku kontrolu“, Ministrastvo nauke i tehnološog razvoja Republike Srbije.

2011-2019: TR 31018 “Razrada integrisanog upravljanja i primene savremenih principa suzbijanja štetnih organizama u zaštiti bilja“, Ministrastvo nauke i tehnološog razvoja Republike Srbije.

 

Oblast od interesovanja za naučnu saradnju

Fitopatologija, Mikoze bilja, Biološka kontrola fitopatogenih gljiva

Oblast od ineteresovanja za (ko)mentorstvo za master radove i doktorske disertacije

Mikoze bilja, Biološka kontrola fitopatogenih gljiva

Copyright © Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu (IZBIS) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.