Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu je 2021. godine završio sa izgradnjom i opremanjem nove biblioteke, u kojoj se nalazi preko 15,000 naslova na srpskom, engleskom, nemačkom, ruskom, francuskom, čehoslovačkom i dr. jezicima. U pitanju su razne monografije, knjige, međunarodni i domaći časopisi od prve polovine 20. veka do savremenih izdanja iz oblasti fitopatologije, entomologije, herbologije, fitofarmacije i zaštite bilja. Biblioteka je pogodna za edukativne aktivnosti kao što je održavanje radionica, seminara, odbrane diplomskih i master radova i doktorskih disertacija i dr.

 

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06

 

Obavlja administrativne, pravne, računovodstvene i bibliotekarske poslove.

Adresa: Teodora Drajzera 9, Beograd
Telefon: 011/2660 049, 2660 079, 2663 672
Faks: 011/2669 860

Zaposleni:

Samostalni pravni saradnik
dipl. pravnik Jana Adamović
tel. 062 880 89 46
pravnik.izbis@gmail.com

Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova
dipl. ekonomista Milica Durutović
mob. 062 880 89 31
milicaizbis@gmail.com

Blagajnica
Vesna Milojević
tel. 062 880 89 33
vesnaizbis@gmail.com

Tehnički sekretar
Jelena Milanović
tel. 062 880 89 43
jelenaizbis@gmail.com

Copyright © Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu (IZBIS) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.