Ovlašćeni pravni zastupnik: Dr Nenad Trkulja, direktor

 

Sedište Instituta
Teodora Drajzera 9, opština Savski venac
11040 Beograd

Telefon:
011/2669 860 – Opšta služba
011/2660 049 – Laboratorija za bolesti bilja
011/2663 672 – Laboratorija za analizu pesticida i đubriva
Faks: 011/2669 860 

 

Lokacija 2 - Odsek za štetočine bilja
Banatska 33
11070 Zemun
Telefon/faks: 011/2611 762


Kontakt lica

Direktor 
Dr Nenad Trkulja, viši naučni saradnik
mob. +381 62 880 89 35
nenad.trkulja@izbis.bg.ac.rs
trkulja_nenad@yahoo.com

 

Pravno-administrativni poslovi
dipl. pravnik Jana Adamović
mob. 062 880 89 46
pravnik.izbis@gmail.com

Finansijsko - računovodstveni poslovi
dipl. ekonomista Milica Durutović 
mob. 062 880 89 31
milicaizbis@gmail.com

 

Odsek za štetočine bilja
Rukovodilac Dr Oliver Krstić, viši naučni saradnik
mob. 062 880 89 05
oliverk13@yahoo.com

Odsek za bolesti bilja
Dr Danijela Ristić, viši naučni saradnik
mob. 062 880 89 18
risticdaca@yahoo.com

 

Odsek za herbologiju
Rukovodilac Dr Danijela Šikuljak, naučni savetnik
mob. 062 880 89 23
danijelapavlovicdk@gmail.com

Odsek za fitofarmaciju i zaštitu životne sredine
Rukovodilac Dr Sanja Đurović, naučni saradnik
mob. 062 880 89 38
stojakovicsm@yahoo.com
fitofarmacija04@yahoo.com

Odsek za zoocide i biocide
Rukovodilac Dr Petar Kljajić, naučni savetnik
mob. 062 880 89 04
petarkljajic62@gmail.com

Copyright © Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu (IZBIS) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.