Odsek za herbologiju

Teodora Drajzera 9, Beograd

Tel: 011/2660 079; 2660 049; 2663 672

 

Rukovodilac

Dr Danijela Šikuljak, naučni savetnik

mob. 062 880 89 23

danijelapavlovicdk@gmail.com

 

Istraživači

Dr Dragana Marisavljević, naučni saradnik

mob. 062 880 89 06

marisavljevicd@yahoo.com

 

Dr Ana Anđelković, naučni saradnik

mob. 062 880 89 11

ana.andjelkovic21@gmail.com

 

Dr  Aleksandra Savić, naučni saradnik

tel. 011 2660 049

aleksandra.m.savic@gmail.com

 

Tehnički saradnik

Vladan Živković

mob. 062 880 89 27
 

Naučnoistraživačka delatnost Odseka za herbologiju:

✔️ prognoza i monitoring karantinskih, ekonomski značajnih i invazivnih korova u poljoprivredi i razvijanje strategije integralne zaštite gajenih biljaka;

✔️ proučavanje morfoloških, fizioloških i ekoloških karakteristika korova;

✔️ proučavanje biologije, taksonomije i populacione varijabilnosti odabranih vrsta korova značajnih za poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji i regionu;

✔️ proučavanje kompeticijskih odnosa korovskih vrsta i njihovog uticaja na poljoprivrednu proizvodnju i ekosisteme;

✔️ ispitivanje rezervi semena korovskih vrsta u zemljištu;

✔️ analiza kompeticijskih odnosa korova, rezervi semena i ispitivanja sekundarnih metabolita ekonomskih značajnih korovskih biljaka;

✔️ ispitivanje prisustva, zastupljenosti, širenja i uticaja invazivnih biljnih vrsta;

✔️ definisanje osnovnih koridora (akvatičnih i terestričnih) širenja odabranih invazivnih taksona i analiza značaja različitih faktora životne sredine i antropogenih aktivnosti na njihovo prisustvo i dominaciju u prirodnim i antropogeno-narušenim tipovima staništa;

✔️ istraživanje značaja autoputeva i osnovnih magistralnih puteva kao osnovnih puteva introdukcije i koridora širenja alohtonih i invazivnih biljnih vrsta;

✔️ proučavanje korova kao domaćina i vektora fitopatogena koji su od značaja za poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji;

✔️ proučavanje sposobnosti bioakumulacije teških metala odabranih korovskih vrsta;

✔️ ispitivanje efekata herbicida na korovske i gajene vrste, životnu sredinu i plodnost i kvalitet zemljišta;

✔️ proučavanje pojave rezistentnosti korova na herbicide;

✔️ razrada i uvođenje u praksu novih metoda za determinisanje rezistentnih populacija korova u našoj zemlji, sa posebnim osvrtom na kartiranje ovih populacija i praćenje njihovog širenja;

✔️ ispitivanje mogućnosti kontrole korovskih biljaka primenom mikroorganizama.

 

Ovlašćenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Odsek za herbologiju je ovlašćen od strane Uprave za zaštitu bilja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za:

  1. ispitivanje biološke efikasnosti herbicida, regulatora rasta, arboricida i desikanata, aktivnih supstanci i osnovnih supstanci u postupku registracije, proširenja ili obnove dozvole – ovlašćeno lice Dr Danijela Šikuljak;
  2. evaluaciju efikasnosti herbicida, aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja – ovlašćeno lice Dr Dragana Marisavljević

 

Vrste analiza i cenovnik mogu se naći na stranici Usluge.

odsek za herbologiju 01
odsek za herbologiju 01
odsek za herbologiju 02
odsek za herbologiju 02
odsek za herbologiju 03
odsek za herbologiju 03
odsek za herbologiju 04
odsek za herbologiju 04
odsek za herbologiju 05
odsek za herbologiju 05
odsek za herbologiju 06
odsek za herbologiju 06
odsek za herbologiju 07
odsek za herbologiju 07
odsek za herbologiju 08
odsek za herbologiju 08
Copyright © Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu (IZBIS) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.