Projekti Fonda za nauku
 

 • A toolkit for risk assessment integration in modeling a management strategy for stolbur phytoplasma associated diseases in sustainable agriculture. STOLKit- 6060914, Program za izvrsne projekte mladih istraživača Repblike Srbije;
 • Insights into the microbiome of crown gall tumors on different plants in Serbia, MICROS – 6431425, Projekat saradnje srpske nauke s dijasporom.


Projekti Ministаrstvа prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 

 • TR31018: Razrada integrisanog upravljanja i primene savremenih principa suzbijanja štetnih organizama u zaštiti bilja;
 • TR31037: Integralni sistemi gajenja ratarskih useva: očuvanje biodiverziteta i plodnosti zemljišta;
 • TR31063: Primena novih genotipova i tehnoloških inovacija u cilju unapređenja voćarske i vinogradarske proizvodnje;
 • TR31057: Ispitivanja uticaja mineralne ishrane na rast, razvoj i prinos semena krmnih vrsta, uticaj predžetvenih i postžetvenih tretmana i regulatora rasta na pokazatelje kvaliteta semena, proces dozrevanja i starenja semena;
 • TR31043: Proučavanje biljnih patogena, artropoda, korova i pesticida u cilju razvoja metoda bioracionalne zaštite bilja i proizvodnje bezbedne hrane;
 • III46007: Novi autohtoni izolati bakterija Lysobacter i Pseudomonas kao važan izbor metabolita korisnih za biotehnologiju, stimulaciju rasta biljaka i kontrolu bolesti bilja: od izolata do preparata;
 • III43001: Agrobiodiverzitet i korišćenje zemljišta u Srbiji: integrisana procena biodiverziteta ključnih grupa artropoda i biljnih patogena;
 • III46008: Razvoj integrisanih sistema upravljanja štetnim organizmima u biljnoj proizvodnji sa ciljem prevazilaženja rezistentnosti i unapređenja kvaliteta i bezbednosti hrane;
 • III43010: Modifikacije antioksidativnog metabolizma biljaka sa ciljem povećanja tolerancije na abiotski stres i identifikacija novih biomarkera sa promenom u remedijaciji i monitoringu degradiranih staništa;
 • OI173026: Molekularna karakterizacija bakterija iz rodova Bacillus i Pseudomonas kao potencijalnih agenasa za biološku kontrolu;


Projekti Fonda za inovacionu delatnost
 

Program saradnje nauke i privrede

 • Bacteriocin based product against Erwinia amylovora, the Fire Blight Pathogen.

Program inovacionih vaučera

 • Poboljšanje kvaliteta semena i porasta klijanaca za organsku i konvencionalnu proizvodnju povrća;
 • Razvoj biopesticida na bazi Bacillus spp. za suzbijanje invazivnih nematoda u biljnoj proizvodnji;
 • Razvoj preparata za suzbijanje fitopatogenih gljiva voća i vinove loze;
 • Odredjivanje bioefikasnosti izolovanog soja Trichoderma spp. u cilju registracije novog biopesticida;
 • Razvoj preparata za suzbijanje skladišnih insekata primenom bioinsekticida na bazi Bacillus spp.


Međunarodni projekti
 

 • Epidemiology, genetic peculiarities and insect vectors of phytoplasma Flavescence doree in vineyards of Croatia and Serbia; Bilateralni projekat naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Hrvatske;
 • Distribution, host plants and genetic characteristics of Drosophila suzukii Matsumura – a new invasive pest in fruit orchards of Montenegro and Serbia; Bilateralni projekat naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Crne Gore;
 • Epidemiology and management strategy of stolbur phytoplasma in agroecosystems; SCOPES Joint research project, Swiss National Science Foundation;
 • Epidemiology of Flavescence dorée, an European quarantine grapevine disease: the role of wild reservoir plants and potential insect vectors; Bilateralni projekat naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Italije;
 • Morphology, population genetics and acoustic communication signals in taxonomy of Hyalesthes obsoletus species group – vectors of stolbur phytoplasma; Bilateralni projekat za razmenu učesnika na projektima između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke;
 • Host specialization of aphid parasitoids; SCOPES Joint research project, Swiss National Science Foundation;
 • Study of potential vectors of Stolbur phytoplasma in potato and corn; Bilateralni projekat naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Mađarske;
 • Impact of oilseed rape (OSR) production on functional biodiversity of predators and decomposers - development of management strategies for conservation and improvement in Croatia, Germany and Serbia; SEE-ERA.NET PLUS projekat finansiran u okviru FP7 programa Evropske Unije, broj ERA 51, GERCROSER-OSR-BIODIV;
 • Grapevine phytoplasma diseases. Evaluation of the risk of the wild reservoir and study of the co-adaptation phytoplasma/insect vector; Međuvladin program bilateralne naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Francuske "Pavle Savić";
 • Grapevine phytoplasma diseases. Evaluation of the risk of the wild reservoir and study of the co-adaptation phytoplasma/insect vector; Program bilateralne naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Francuske;
 • Global epidemiology of phytoplasma diseases of economic importance in Southeast Europe; SEE-ERA.NET Pilot Joint Call No. 10724;
 • Landscape and regional context of insect agrobiodiversity in Southeastern Europe: a pilot survey of selected hemipteran pests, their parasitoids and predators, and bee pollinator diversity; SEE-ERA.NET Pilot Joint Call No. 9608;
 • Investigations on potential biological control agents of Dalmatian and Yellow toadflaxes, Linaria dalmatica and L. vulgaris; Wyoming Weed and Pest Council Biological Control Steering Committee, USDA-APHIS National Biological Control Institute, Agriculture and AgriFood Canada;
 • EuroXanth: Integrating science on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in Europe; COST Action CA16107;
 • Knowledge Conversion for Enhancing Management of European Riparian Ecosystems and Services; COST Action CA16208;
 • Increasing understanding of alien species through citizen science; COST Action CA17122
 • Integrated Management of Phytoplasma Epidemics in Different Crop Systems. COST Action FA0807.


Projekti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 

 • Zlatasto žutilo vinove loze – epidemiologija, distribucija i program mera zaštite; br. 401-001973/2010-03;
 • Proučavanje i suzbijanje Scaphoideus titanus vektora fitoplazme vinove loze Flavescence dorée; br. 321-01-750/2004-11;
 • Fauna Auchenorrhyncha (Hemiptera) i njihova uloga u epidemiologiji širenja fitoplazmi u vinogradima u Srbiji; br. 401-00-4148/05-11;
 • Poseban nadzor epidemije zlatastog žutila vinove loze Flavescence dorée u vinogradima u Srbiji; br. 401-00-7839/2006-11/9;
 • Istraživanja etiologije, epidemiologije i mera suzbijanja crvenila kukuruza–nove bolesti na kukuruzu u Srbiji; br. 401-00-16422/2007-11/36-4;
 • Rezistentnost korova na herbicide; br. 321-01-00881/2018-11.
Copyright © Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu (IZBIS) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.