Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu (IZBIS) je naučno-istraživačka organizacija, akreditovana kao istraživačko-razvojni institut sa 75 godina dugom tradicijom istraživanja u oblasti zaštite bilja. Osnovna delatnost Instituta je naučnoistraživački rad iz oblasti biotehničkih i prirodno-matematičkih nauka koje objedinjuju istraživanja iz fitopatologije, herbologije, hemije, entomologije, nematologije, ekologije i zaštite životne sredine.

Naučnoistraživačka delatnost Instituta je heterogena i obuhvata raznovrsne teme kao što su:

 • proučavanje biologije, ekologije, populacione genetike i filogenije karantinskih, ekonomski značajnih i invazivnih vrsta insekata;
 • molekularna detekcija fitoplazmi, proučavanje etiologije i epidemiologije bolesti koje prouzrokuju fitoplazme u poljoprivredi; istraživanje vektorske uloge insekata u prenošenju fitoplazmi;
 • identifikacija karantinskih i ekonomski značajnih fitopatogenih bakterija, gljiva, virusa i virusima sličnih organizama u poljoprivrednoj proizvodnji primenom konvencionalnih, seroloških i molekularnih metoda;
 • proučavanje biologije, ekologije, genetike i diverziteta bakteriofaga i mogućnosti njihove primene kao bioloških agenasa u kontroli ekonomski značajnih bakterioza bilja;
 • biotički stres kod biljaka izazvan fitopatogenima i identifikacija tolerantnosti/ rezistentnosti;
 • proučavanje bioloških i ekoloških karakteristika korova, njihove rasprostranjenosti i pojave rezistentnosti na herbicide;
 • proučavanje uticaja herbicida na biljke i životnu sredinu;
 • proučavanje prisustva, puteva prodora, koridora širenja i dinamike populacija stranih invazivnih biljnih vrsta;
 • prognoza i monitoring karantinskih, ekonomski značajnih i invazivnih štetnih organizama u poljoprivredi i razvijanje strategije integralne zaštite gajenih biljaka;
 • ispitivanje primene bioloških agenasa u kontroli fitopatogenih mikroorganizama, korova i štetočina;
 • kontrola i poboljšanje kvaliteta semena ratarskih i povrtarskih kultura, cveća, šumskog i ukrasnog bilja;
 • proučavanje biodiverziteta biljnih i zemljišnih nematoda, interakcije sa drugim organizmima i biološka kontrola fitoparazitnih nematoda;
 • proučavanje fizičkih i hemijskih svojstava pesticida i đubriva;
 • ispitivanja biološke hranljive vrednosti đubriva i dr.

Teodora Drajzera 9, 11000 Beograd

Banatska 33, 11080 Zemun

Copyright © Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu (IZBIS) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.