Predsednik - dr Miroslav Nikolić, naučni savetnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Zamenik predsednika – dr Žarko Ivanović, viši naučni saradnik, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

Članovi:

  1. prof dr Radmila Petanović, redovni profesor u penziji, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, redovni član SANU
  2. prof dr Željko Tomanović, redovni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, dopisni član SANU
  3. mr Nataša Putnik, direktor Veletržnica d.o.o., Beograd
  4. dr Ivo Toševski, naučni savetnik, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu
  5. dr Danijela Šikuljak, naučni savetnik, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu.
Copyright © Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu (IZBIS) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.