Rukovodilac 

Dr Žarko Ivanović, viši naučni saradnik

mob. 062 880 89 37

zarko.ivanovic@yahoo.com

 

Istraživači

 

Dr Danijela Ristić

viši naučni saradnik

mob. 062 880 89 18

risticdaca@yahoo.com

Dr Svetlana Živković

naučni savetnik

mob. 062 880 89 20

zivkovicsvetla@gmail.com

 

Dr Mira Starović

naučni savetnik

mob. 062 880 89 45

miragavranstarovic@gmail.com

Dr Goran Aleksić

naučni savetnik

mob. 062 880 89 02

alegoran@gmail.com

 

Dr Nenad Trkulja

viši naučni saradnik

mob. 062 880 89 35

trkulja_nenad@yahoo.com

Dipl. bio. Stefan Stošić

stručni saradnik

mob. 062 880 89 03

stefan.stosic@gmail.com

 

Dr Katarina Gašić

naučni savetnik

mob. 062 880 89 15

gasickatarina@yahoo.com

Master inž. polj. Tijana Živković

istraživač pripravnik

tel. 011 2660 079

tz1611996@gmail.com

 

Dr Tatjana Popović Milovanović

naučni savetnik

mob. 062 880 89 08

tanjaizbis@gmail.com

Dr Ivan Vučurović

naučni saradnik

mob. 062 880 89 09

vucurovic.ivan@gmail.com

 

Dr Nevena Zlatković

naučni saradnik

tel. 011 2660 079

nevena_blagojevic@yahoo.com

Dr Jovana Blagojević 

naučni saradnik

mob. 062 880 89 49

kipepeo11@gmail.com

 

Master bio. Danica Žeželj

istraživač pripravnik

tel. 011 2660 079

danicazezelj95@gmail.com

 

Oblasti naučnoistraživačke delatnosti Laboratorije za fitopatologiju su: 

✔️ proučavanje biologije, ekologije i distribucije karantinskih, ekonomski značajnih i invazivnih vrsta fitopatogenih bakterija, gljiva i virusa; 

✔️ molekularna identifikacija, karakterizacija i analize populacione strukture patogena od ekonomskog značaja za poljoprivrednu proizvodnju; 

✔️ ispitivanje biotičkog stresa kod biljaka usled prisustva patogena;

✔️ razvijanje strategije integralne zaštite bilja; 

✔️ ispitivanje pojave smanjene osetljivosti i rezistentnosti mikroorganizama prema pesticidima; 

✔️ testiranje nivoa rezistentnosti fitopatogenih gljiva prema pojedinim grupama fungicida i aktivnim materijama i analiza uticaja rezistentnosti na kontrolu bolesti;

✔️ definisanje strategije suzbijanja prouzrokovača biljnih bolesti sa smanjenom upotrebom pesticida i proučavanje drugih alternativih mera kontrole; 

✔️ ispitivanje efikasnosti bioloških agenasa kao alternativnih mera u kontroli ekonomski značajnih bolesti u poljoprivredi. 

 

Laboratorija za fitopatologiju je akreditovana u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017.

 

Ovlašćenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Laboratorija za fitopatologiju je ovlašćena od strane Uprave za zaštitu bilja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za:

  1. laboratorijska ispitivanja na prisustvo fitopatogenih gljiva, bakterija, virusa i njima sličnih organizama za sledeće grupe odnosno vrste bilja: žita i trave, industrijsko bilje, krmno bilje, povrće, krompir, jabučasto voće, koštičavo voće, jagodičasto voće, jezgrasto voće, vinovu lozu, ukrasno bilje, šumsko bilje, citruse, ostalo bilje; 
  2. laboratorijska ispitivanja na prisustvo Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Erwinia chrysanthemi (Dickeya spp.), Synchitrium endobioticum, Acidovorax citrulli, Erwinia amylovora, Phytophthora fragariae var. rubi, Agrobacterium spp.;
  3. ispitivanje biološke efikasnosti fungicida i baktricida, aktivnih supstanci i osnovnih supstanci u postupku registracije, proširenja ili obnove dozvole – ovlašćeni istraživači dr Nenad Trkulja i Dr Goran Aleksić;
  4. procenа efikasnosti fungicida i baktricida, aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja – ovlašćeni istraživač dr Tatjana Popović.

 

Vrste analiza i cenovnik mogu se naći na stranici Usluge.  

Copyright © Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu (IZBIS) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.