Rukovodilac 

Dr Violeta Oro, naučni savetnik

mob. 062 880 89 44

viooro@yahoo.com

 

Istraživač

Dipl. inž. Lazar Sivčev, stručni saradnik

mob. 062 880 89 13

lazarsivcev@gmail.com

 

Naučnoistraživačka delatnost Laboratorije za nematologiju obuhvata:

✔️ proučavanje morfologije i taksonomije biljnih i zemljišnih nematoda (posebno fitoparazitnih vrsta); 

✔️ proučavanje biodiverziteta, ekologije i evolucije nematoda; 

✔️ proučavanje genetike, biologije i ponašanja nematoda; 

✔️ proučavanje interakcija biljnih i zemljišnih nematoda sa drugim organizmima; 

✔️ proučavanje biološke kontrole fitoparazitnih nematoda. 

 

Laboratorija za nematologiju je akreditovana u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017.

 

Ovlašćenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Laboratorija za nematologiju je ovlašćena od strane Uprave za zaštitu bilja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za:

  1.  laboratorijska ispitivanja na prisustvo nematoda [Bursaphelenchus xylophilus, Ditylenchus dipsaci, D. destructor, Globodera pallida, G. rostochiensis, Meloidogyne chitwoodi, M. fallax, Xiphinema americanum, X. californicum, X. rivesi];
  2.  procenu efikasnosti nematocida, aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja – ovlašćeni naučni savetnik dr Violeta Oro.

 

Vrste analiza Laboratorije za nematologiju i cenovnik mogu se naći na stranici Usluge a Zahtev za analizu na nematode ovde.

Copyright © Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu (IZBIS) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.