Fotografije simptomatičnih biljaka i insekata vektora su originalne.

Autorska prava©: Odsek za štetočine bilja, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

 

Fotografije simptoma gajenih i korovskih biljaka u kojima je detektovana Stolbur fitoplazma

Cirsium arvense 1
Cirsium arvense 1
Cirsium arvense 2
Cirsium arvense 2
Crepis foetida
Crepis foetida
celer
celer
krompir 1
krompir 1
krompir 10
krompir 10
krompir 11
krompir 11
krompir 2
krompir 2
krompir 3
krompir 3
krompir 4
krompir 4
krompir 5
krompir 5
krompir 6
krompir 6
krompir 7
krompir 7
krompir 8
krompir 8
krompir 9
krompir 9
kukuruz 1
kukuruz 1
kukuruz 2
kukuruz 2
kukuruz 3
kukuruz 3
kukuruz 4
kukuruz 4
kukuruz 5
kukuruz 5
kukuruz 6
kukuruz 6
paprika 1
paprika 1
paprika 10
paprika 10
paprika 11
paprika 11
paprika 12
paprika 12
paprika 13
paprika 13
paprika 14
paprika 14
paprika 2
paprika 2
paprika 3
paprika 3
paprika 4
paprika 4
paprika 5
paprika 5
paprika 6
paprika 6
paprika 7
paprika 7
paprika 8
paprika 8
paprika 9
paprika 9
pasulj
pasulj
vinka 1
vinka 1
vinka 2
vinka 2
vinka 3
vinka 3
vinka 4
vinka 4
vinova loza 1
vinova loza 1
vinova loza 2
vinova loza 2
vinova loza 3
vinova loza 3
vinova loza 4
vinova loza 4
vinova loza 5
vinova loza 5
vinova loza 6
vinova loza 6
vinova loza 7
vinova loza 7
vinova loza 8
vinova loza 8
vinova loza 9
vinova loza 9

Insekti vektori Stolbur fitoplazme

Anaceratagallia ribauti
Anaceratagallia ribauti
Cicadella viridis
Cicadella viridis
Cixius wagneri
Cixius wagneri
Dictyophara europaea
Dictyophara europaea
Empoasca sp.
Empoasca sp.
Errastunus ocellaris
Errastunus ocellaris
Euscelis incisus 2
Euscelis incisus 2
Euscelis incisus
Euscelis incisus
Fieberiella sp
Fieberiella sp
Hyalesthes luteipes
Hyalesthes luteipes
Hyalesthes obsoletus 3
Hyalesthes obsoletus 3
Hyalesthes obsoletus 1
Hyalesthes obsoletus 1
Hyalesthes obsoletus 2
Hyalesthes obsoletus 2
Hyalesthes obsoletus 4
Hyalesthes obsoletus 4
Mocydia crocea
Mocydia crocea
Neoaliturus fenestratus
Neoaliturus fenestratus
Ophiola decumana
Ophiola decumana
Psammotettix alienus
Psammotettix alienus
Psammotettix confinis
Psammotettix confinis
Reptalus artemisiae
Reptalus artemisiae
Reptalus panzeri 2
Reptalus panzeri 2
Reptalus panzeri 3
Reptalus panzeri 3
Reptalus panzeri
Reptalus panzeri
Scaphoideus titanus
Scaphoideus titanus
Stictocephala bisonia
Stictocephala bisonia
Copyright © Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu (IZBIS) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.