Dr Boris Pisinov

Naučni saradnik

Odsek za fitofarmaciju i zaštitu životne sredine

Laboratorija za ispitivanje pesticida i veštačkih đubriva

e-mail: boriss752002@yahoo.com

mob. tel: +381 62 8808 901

https://orcid.org/0000-0002-4304-0462

https://scholar.google.com/citations

https://www.researchgate.net/profile/Boris_Pisinov


Oblast istraživanja

Razvijanje i implementacija klasičnih i instrumentalnih metoda hemijske analize u detekciji, identifikaciji i kvantifikaciji parametara kvaliteta i bezbednosti hrane i hrane za životinje. Proučavanje kvaliteta (fizičko-hemijski parametri, osnovni hemijski sastav, stabilnost masti, nutritivna i senzorna svojstava, profili masnih kiselina, aminokiselina i isparljivih organskih jedinjenja) mesa i proizvoda od mesa u zavisnosti od uticaja faktora vrste, rase, ishrane i starosti životinja, ali i ambijentalnih uslova i vremena skladištenja. Istraživanje kvaliteta, bezbednosti (pesticidi, metali - As, Pb, Cd, Hg, Cu, Fe i Zn) i senzornih svojstava različitih vrsta meda sa posebnim osvrtom na uticaj sertifikacionih modela zaštićenog imena porekla i zaštićene geografske oznake i primene novih regulativa na proizvodnju. Proučavanje kvaliteta mleka i proizvoda od mleka u zavisnosti od kapaciteta mlečnih postrojenja i primene statističke kontrole procesa. Istraživanje prisustva hemijskih agenasa (Hg) u ribama i proizvodima od riba i izloženost opšte populacije putem lanca ishrane nebezbednoj hrani. Proučavanje hemijskih i bioloških agenasa kao potencijalnih kontaminenata u hrani za životinje i mogući uticaj na zdravstveno stanje činilaca lanca ishrane i narušavanja bezbednosti hrane i proizvodnje. Proučavanje primene duvanskog otpada u dobijanju organskog đubriva i smanjenju nastajanja različitih vrsta otpada.

 

Pet najvažnijih naučnih rezultata

1. Ivanović, S., Nešić, K., Pisinov, B., Pavlović, I. (2016). The impact of diet on the quality of fresh meat and smoked ham in goat. Small Ruminant Research, 138: 53-59. https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2016.04.005. ISSN: 0921-4488.

2. Stajić, S., Pisinov, B., Tomašević, I., Đekić, I., Čolović, D., Ivanović, S., Živković, D. (2020). Use of culled goat meat in frankfurter production - effect on sensory quality and technological properties. International Journal of Food Science and Technology, 55 (3): 1032-1045. https://doi.org/10.1111/ijfs.14346. ISSN: 0950-5423.

3. Ivanović, S., Pisinov, B., Pavlović, M., Pavlović, I. (2020). Quality of meat from female Fallow deer (Dama dama) and Roe deer (Capreolus capreolus) hunted in Serbia. Annals of Animal Science, 20 (1): 245-262. https://doi.org/10.2478/aoas-2019-0064. eISSN: 2300-8733.

4. Pisinov, B., Ivanović, S., Živković, D., Vranić, D., Stajić, S. (2021). Profile of volatile compounds in frankfurters from culled goat meat during cold storage. Journal of Food Processing and Preservation, 45 (5): e15410. https://doi.org/10.1111/jfpp.15410. ISSN: 0145-8892.

5. Pisinov, B., Kurćubić, V., Stajić, S. (2021). Nutritional and sensory properties of frankfurters made of culled goat meat. Fleischwirtschaft, 101 (12): 90-96. ISSN: 0015-363X

 

Lista trenutnih projekata

Domaći projekti
Međunarodni projekti
 

Oblast od interesovanja za naučnu saradnju

Razvijanje i primena pouzdanih, brzih i osetljivih instrumentalnih i klasičnih metoda hemijske analize u separaciji, detekciji, identifikaciji i kvantifikaciji sredstava za zaštitu i ishranu biljaka; integralni pristup u proučavanju nutritivnih svojstava i bezbednosti namirnica prema modelu ’’od njive do trpeze’’; značaj i primena biološki aktivnih jedinjenja iz biljnog materijala; istraživanje uticaja hemijskih agenasa kao zagađivača životne sredine.


Oblast od ineteresovanja za (ko)mentorstvo za master radove i doktorske disertacije

Razvijanje instrumentalnih i klasičnih metoda hemijske analize/tehnika tečne hromatografije visokih performansi sa PDA detektorom, gasne hromatografije sa FID i MS detektorima, UV/VIS spektrofotometrije, gravimetrije i volumetrije primenljivih u ispitivanju sredstava za zaštitu i ishranu bilja; antioksidativni potencijal biljaka; hemijski i nutritivni značaj biljaka u cilju dobijanja kvalitetne i bezbedne hrane; hemijski agensi kao zagađivači životne sredine.

Copyright © The Institute for Plant Protection and Environment (IPPE) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.